Lettlands president har beslutat att tilldela Anders Rixon, tidigare VD för SDC och VMF Qbera, ordensgraden kommendör av förtjänstkorset ”The Cross of Recognition”.  Korset är den lettiska statens officiella förtjänsttecken och utdelas till personer anses ha gjort viktiga insatser för Lettland. Normalt delas förtjänstkorset ut av presidenten på nationaldagen i Riga men till följd av coronasituationen kommer utdelningen i stället att ske på Lettlands ambassad i Stockholm i början på 2021.

Motiv

Bakgrund till utmärkelsen är att den lettiska skogsnäringen signalerat att man idag ser tydliga framgångseffekter i sin bransch till följd av det succesiva införande av enhetlig och oberoende virkesmätning och virkesredovisning som startade genom bildandet av VMF Latvia 1998. Processen startades av den svenska virkesmätningsföreningen VMF Qbera och dess intressenter med Anders som ledare och drivs sedan 2010 vidare av de inhemska intressenterna i den lettiska virkesmarknaden i ett företag som f.n. har ca. 160 anställda. Vidareutvecklingen av verksamheten sker idag med ett starkt stöd av den samlade skogsnäringen landet. Anders har sedan starten 1998 varit aktiv i bolaget på olika sätt och är just nu styrelseordförande (Chairman of the Council) i VMF Latvia och det relativt nybildade företaget ”Trämaterialindustrins Datacentral”.

Skogsnäringen är en av Lettlands viktigaste näringsgrenar och lettiska staten ser ett stort värde i Anders insatser för den lettiska skogsbranschen och därmed för hela landet. Anders insats har främst bestått av etablerandet av en modell för opartisk virkesmätning och virkesredovisning som är snarlik vår svenska. Vi ser detta som en viktig bekräftelse på fördelarna med vår ”svenska modell” när den nu med framgång exporterats till och implementerats i Lettland.

Vad är en orden?

Stater har genom århundraden belönat personer med förtjänsttecken för insatser som varit viktiga för hela landet. Det lettiska förstjänstkorset inrättades i hertigdömet Kurland 1710 och har sedan delats ut när Lettland varit ett fritt land och senast enligt statuter från 2004. Under åren har c:a 150 personer tilldelats förtjänstkorset av samma eller högre grad som Anders nu fått.

Svenska ordnar finns sedan 1748 men delas sedan början på 1970-talet bara ut till utländska medborgare, statslösa eller svenska kungahuset.

I de flesta länder finns fortfarande ordnar som delas ut till förtjänstfulla insatser även till det egna landets medborgare.

Vill Du veta mera om detta finns Anders på anders.rixon@icloud.com eller 070-689 72 10.

//Peter Eklund, vd Biometria

Anders Rixon