Anmäla vägstandard

Om befraktare, transportföretag eller annan intressent anser att den angivna informationen är felaktigt eller om en väghållare har utfört ny- eller ombyggnad av en skogsbilväg finns möjlighet att anmäla ny vägstandard.

Anmälan vägstandard gör du via detta dokument (Excel-fil)

Vid frågor kontakta:

Norrland och Svealand
Leif Danielsson, 010- 228 51 89, leif.danielsson@biometria.se

Götaland
Fredrik Svensson, 010-228 52 72, fredrik.svensson@biometria.se