Är du student och intresserad av ny teknik?

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete där du får möjlighet att vara med att påverka och utveckla för framtiden.

Våra värdeord är opartisk, professionell och rationell och vi arbetar ständigt för att skapa en attraktiv arbetsplats med öppenhet och ett tillåtande klimat.

Du är välkommen att bidra med din kompetens – Det är bra att vi är olika!

Hur arbetar vi?

Vi arbetar helt enligt de senaste utvecklingsteknikerna och arbetar närmast uteslutande med Microsofts produkter.

Frontendutveckling

 • HTML5
 • Angular7
 • CSS
 • Typescript
 • Bootstrap

Backendutveckling

 • C#
 • .Net
 • WebAPI
 • Azure Service Bus
 • Azure Service Fabric
 • Azure Core
 • Kubernetes

Vilka arbetssätt använder vi?

När det gäller våra arbetssätt arbetar vi sedan länge enligt SCRUM och i agila utvecklingsteam. Nästa steg blir att skapa det vi kallar självstyrande team där teamets alla kompetensbehov finns på plats inom teamet, även t ex Operations. Vår ledstjärna och övergripande ramverk är SAFe (www.scaledagileframework.com) och det hjälper oss inom många områden såsom med flödet av arbetsuppgifter, prioritering, planering, backlog-hantering m.m.

Välkommen in med din intresseanmälan!

Välkommen med din intresseanmälan!
Välkommen med din intresseanmälan!