Hem/Lena Kjellberg

Om Lena Kjellberg

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Lena Kjellberg skapat 36 blogginlägg för.

Katarina Bergqvist, Sveden Trä, berättar om fördelen med kvalitetssäkrade skördare

Säljare och köpare gynnas vid exaktare mätning med kvalitetssäkrade skördare

Alla parter i en affär är beroende av att skördaren mäter korrekt och därmed apterar stammen på ett så optimalt sätt som möjligt. Det här är något som Sveden Trä tagit fasta på och arbetar aktivt med. Resultatet – korrektare mätning och ökade intäkter.

Katarina Bergquist är råvaruchef för Sveden Trä Rågsvedens såg, ett sågverk i Dalarna som jobbar mycket med vidareförädling, bland annat DalaFloda-golv, Dalalist och målad panel. Idag har företaget tre slutavverkningsmaskiner som är kvalitetssäkrade. En fjärde maskin certifieras under hösten och arbetet med att utbilda skördarlagen i Biometrias regi är ständigt pågående med regelbunden coachning av maskinlagen.

− Vi har arbetat med kvalitetssäkrade skördare sedan 2013. När vi började märkte vi snabbt skillnad och effekterna blev stora. Nu får vi rätt längder direkt, och vi får ut mer plank och bräder från en stock än innan. Det är mycket liten differens mellan skördarens mätning och industriernas mätning, vilket gynnar både oss, skogsentreprenören och säljaren av skogen. Vi har på några år gått från en differens på ibland så hög som 4,8% till under 0,8% idag, säger Katarina Bergquist.

Katarina Bergquist, råvaruchef Sveden Trä

Innan Sveden Trä började använda kvalitetssäkrade skördare var det nödvändigt med ett extra övermål i prislistan för att få rätt längd till speciella kunder vilket medförde extra spill och flis. Idag strävar prislistan i en skördare efter att ge bästa möjliga intäkt på skogen och Sveden Trä har kunnat minska övermålet på en stock upp till 8 cm. När maskinen mäter rätt får skogsägaren alltid betalt på ett så optimalt sätt som möjligt vilket enligt Katarina Bergquist är en viktig aspekt.

− En stor fördel är att vi nu får det så rätt som möjligt från början. Vi slipper få felapterat timmer som skulle ha varit massaved, och i detta finns även en miljöaspekt eftersom massaveden går nu direkt till bruken och tar inte en onödig omväg via vårt sågverk.

Med Biometrias coachning har maskinlagen fått träna sig i att tillreda rätt. Genom ”apteringsdagar” och apteringsuppföljning ute i fält med alla skördarlag, oavsett om deras skördare är certifierade eller inte, ges lagen ännu bättre förutsättningar att klava rätt och säkerställa att alla redskap mäter exakt. Katarina Bergquist menar att coachningen ger snabba resultat och att det är mycket uppskattat bland skördarlagen. Hon ser även fördelen i att Biometria är ute bland hundratals skördarlag årligen och har den samlade kunskapen med sig. Katarina menar det inger stor respekt och gott förtroende för Biometrias kvalitetstekniker ute i fält; de har stor kunskap och vet vad de pratar om, det är dessutom vanligt att de förmedlar tips mellan olika skördarlag.

− Vinsterna med att ha kvalitetssäkrade skördare är många, inte bara för oss som köpare, och kostnaden för att komma igång har vi fått tillbaka. Nu ser vi att ökade intäkter är en del av resultatet och att engagemangen hos förarna också ökat, säger Katarina Bergquist avslutningsvis.

Maskinförare Mats Berglund rådgör tillsammans med Maria Östlund, kvalitetstekniker och Jonas Hemmingsson, chef Fältverksamheten.

Av |2020-07-14T17:15:04+02:0014 juli, 2020|Kundcase|0 kommentarer

Vi söker nya medarbetare!

Nu söker vi nya medarbetare till vår avdelning för Utveckling/IT i Sundsvall.

De roller vi söker är Lösningsarkitekt, Produktägare, Systemutvecklare, Systemutvecklare med inriktning teknisk testare och Säkerhetsspecialist.

Är du rätt person och vill bli en av oss?
Hos oss hamnar du på en arbetsplats med öppet klimat och hos en arbetsgivare som ligger i teknisk framkant och driver skogsnäringens digitala utveckling.

Vad är bäst med att jobba på Biometria?
Bra arbetskamrater, god stämning, trygg arbetsgivare och utmanande arbetsuppgifter toppar våra medarbetares lista.

Låter det intressant?

Läs mer om de utannonserade tjänsterna!

Välkommen till Biometria!

Av |2020-07-09T14:14:42+02:009 juli, 2020|Nyheter|0 kommentarer

Ny organisation för VIOL igång

Trygghet, snabbare service och återkoppling samt tydlig information blir resultatet genom den nya organisation för VIOL som nyligen etablerades.

Syftet med den nya organisationen är att, med Biometrias kunder i fokus, säkra framdriften och upprätthålla ett inarbetat och väl fungerande IT-system under tiden som VIOL 3 utvecklas och rullas ut.

− VIOL är det system som används idag av våra kunder och med den nya organisationen säkrar vi att all data fortsatt är tillförlitlig och att vi kan ge så bra service och stöd som möjligt. Det här säkrar också att utveckling och nyutveckling av VIOL kan göras vid behov, säger Magnus Hedin, chef för verksamhetsområde Utveckling/IT.

Satsningen löper parallellt med utvecklingen av VIOL 3 och kommer att pågå ända fram till det att VIOL ersätts av VIOL 3. De system som idag är i produktion och ingår i uppdraget är bland annat Iris (bildmätning) samt andra tjänster och applikationer.

Omorganisationen har gjorts mitt under en intensiv period när majoriteten av Biometrias medarbetare utanför den mätande organisationen arbetat från hemmet pga. Coronapandemin.

− Nu är organisationen igång och det här är något vi verkligen tror på, trots att våren varit tuff ur många aspekter. Därför har det också varit viktigt att komma igång med det här arbetet, säger Magnus Hedin.

Ansvarig chef för VIOL-organisationens elva medarbetare är Jan-Erik Wikman.

Av |2020-07-08T17:30:01+02:003 juli, 2020|Nyheter|0 kommentarer

Biometrias fältverksamhet – öka virkesvärdet redan i skogen!

Jonas Hemmingsson, chef för fältverksamheten och Maria Östlund, kvalitetstekniker på Biometria, träffar maskinförare Mats Berglund och råvaruchef Katarina Bergkvist, Sveden Trä.

Av |2020-07-08T17:35:38+02:002 juli, 2020|Nyheter|0 kommentarer

Idag publiceras Biometria Labs trendspaning

Idag publiceras Biometria Labs trendspaning

5G och AI kommer att vara avgörande för skogsnäringen i framtiden, enligt rapporten som är den första i sitt slag från Biometria. Trendspaningen kommer att göras årligen.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Av |2020-07-08T17:26:28+02:0011 juni, 2020|Nyheter|0 kommentarer

Nu är det möjligt att ta del av inkomna leveransaviseringar

Nu är det möjligt att ta del av inkomna leveransaviseringar

Nu finns det möjlighet för industrier och terminaler att ta del av viss aviseringsinformation. Lösningen, som inte är permanent ännu, har fallit väl ut i de kundtester som genomförts.

− Den här lösningen är en försmak av vad som kommer i VIOL 3, där tanken är att information som denna ska gå att plocka hem via integration. Att industrin kan ta del av aviseringsinformation är en viktig länk i den digitala kedjan, säger Anna Högvall som är tjänsteansvarig för Transport på Biometria och den som ansvarar för tjänsten leveransaviseringen.

Biometria publicerar aviseringsinformationen i en Power BI-rapport. Rapporten hämtar nytt data var 10:e minut och företagen kan själva bestämma vilka användare som skall ha tillgång till rapporten genom att anmäla detta till Biometria.

Ett exempel på hur det kan fungera är att truckförare på vedgård och andra inne på industrin/terminalen har nytta av att se hur mycket virke som är på gång in, och när, för att bättre kunna planera dagen. Biometria delar rapporten till kundens användare. Styrningen är på mottagningsplats och det är ett låst mottagningsplatsfilter per rapport/kund.

En kund kan ha en rapport med låst platsfilter där de endast kan se sina egna mottagningsplatser. En annan kund kan ha en annan uppsättning mottagningsplatser i sin rapport osv.

Rapporten innehåller bland annat information om beräknad ankomsttid, volym och sortiment. Om produktionsrapportering skett via Biometria syns också datum för första avverkningstidpunkt för virkesordern. Det spelar ingen roll från vilket transportsystem aviseringen gjorts, samtliga aviseringar som kommer in till Biometrias databas publiceras i rapporten. För att se rapporten behövs internetuppkoppling och en enhet för att öppna upp en webbsida. Ingen utveckling från något kundsystem krävs.

− Jag pratade med en truckförare som liknade sin arbetsdag med att sitta på älgpass. Han visste visserligen från vilket håll råvaran skulle komma, men inte när eller vad (sortiment). Finns tillgång till den här rapporten så blir det lite som att vara passkytt, men med tracker-appen installerad på sin mobiltelefon vilket underlättar så att det går att vara beredd när råvaran är på gång in, säger Anna Högvall.

För mer information om leveransavisering, kontakta Anna Högvall på anna.hogvall@biometria.se.

Av |2020-06-10T10:27:43+02:0010 juni, 2020|Nyheter|0 kommentarer

Slutdatum för matrisfub beslutat

Slutdatum för matrisfub beslutat

-stor del av sågverken har redan beställt uppgradering

Biometrias styrelse har beslutat att toppformtalsmatris ska vara utfasad till 1 augusti 2022. Beslutet innebär att Biometria inte tillhandahåller möjligheten att beräkna m3fub (fastvolym under bark) från och med det datumet. En stor del av sågverken har redan beställt den nödvändiga uppgraderingen.

− Under våren har vi sett att beslutet mottagits mycket positivt från olika aktörer i branschen. Drygt 100 sågverk berörs av uppgraderingen och av dessa har hälften antingen beställt uppgradering eller har offerter hos sig för beslut. Den här hälften svarar för drygt 80 % av volymen. De större sågverken har tagit täten i förändringen, säger Monika Strömgren, tjänsteutvecklare vid Biometria.

De sågverk som ännu inte påbörjat en uppgradering av sin mätutrustning har nu tid fram till senast den 1 augusti 2022 att göra detta. Om uppgraderingen inte är genomförd vid det datumet kommer sågtimmeraffärer att behöva genomföras i m3to. Ingen del av affären får då innehålla t.ex. avverkningskostnader i m3fub.

Genom ett nära samarbete mellan Biometria och tillverkare av mätutrustning finns goda förutsättningar för att denna viktiga förändring ska ske smidigt för alla mätplatsägare, oavsett storlek. Med de tester som Biometria sedan utför på varje plats säkerställs att mätningen fungerar som den ska även efter uppgraderingen.

− M3fub kommer att behöva mätas i mätram vilket ger en bättre och säkrare volym för allt rundvirke. Det gör det lättare att jämföra priser mellan sortiment vilket underlättar affären mellan köpare och säljare, säger Monika Strömgren.

Virkeshandlare som låter avräkna sina affärer med enskilda skogsägare vid mätning hos sågverken måste försäkra sig om att mätningen sker i m3fub som tas fram i mätramar. Omräkning till m3fub för avverkningskostnader kommer inte kunna ske med matriser efter 2022-08-01.

Mer information finns på https://www.biometria.se/fubmatning

Monika Strömgren
Tjänsteutvecklare Biometria

Av |2020-05-22T12:26:02+02:0022 maj, 2020|Nyheter|0 kommentarer

Rapport över mätningskvalitet 2019

Denna rapport redogör för mätnoggrannheten vid stockmätning, travmätning, vägning och skördarmätning och hur dessa metoder uppfyllde virkesmätningslagen och Biometrias interna krav under 2019.

Under 2019 mätte Biometria in drygt 80 miljoner m3fub rundvirke för ersättning i virkesaffärer, varav nästan 90 % mättes in genom stockmätning, travmätning och vägning. Ytterligare 0,9 miljoner m3fub mättes via skördare där Biometria kontrollerade mätnoggrannheten.

Här kan du läsa rapporten

Av |2020-05-20T18:29:12+02:0020 maj, 2020|Nyheter|0 kommentarer

Tre nya ledamöter i Biometrias styrelse

Vid Biometrias årsstämma den 18 maj valdes tre nya ledamöter in i styrelsen. Mats Sandgren omvaldes som ordförande.

Biometrias styrelse består av ordförande samt tolv ledamöter med suppleanter.

Nya ordinarie ledamöter är:
Hannele Arvonen, VD Sveaskog
Fredrik Munter, VD Mellanskog
Thomas Magnusson, Affärsområdescontroller Södra Skog

− Med valen av de nya ledamöterna har vi en fortsatt bra styrelse med bred kompetens och erfarenhet. Vi har viktiga uppgifter framför oss som kommer att kräva styrelsens fulla engagemang. VIOL 3 har fått fart och rullar på bra, planerna som gäller ska hållas. Vi fortsätter också arbetet med att få Biometria att bli ett företag med gemensam kultur, säger Mats Sandgren, ordförande.

Biometria är nu inne på verksamhetsår två efter att de tidigare virkesmätningsföreningarna fusionerats och verksamhet övertagits från SDC. VD är Peter Eklund.

Biometrias styrelse 2020-2021
Mats Sandgren, ordförande
Hannele Arvonen
Jörgen Bendz
Mats Boström
Olof Hansson
Martin Holmgren
Thomas Magnusson
Fredrik Munter
Per-Arne Nordholts
Calle Nordqvist
Magnus Norrby
Lena Nyberg
Jonas Torstensson

Ordinarie ledamöter som avgått är Sture Karlsson, Per-Olof Wedin och Jim Salvin.

Läs mer om Biometrias styrelse 

Av |2020-05-19T16:58:17+02:0019 maj, 2020|Nyheter|0 kommentarer

Start för vägklassningsprojekt år två

Inventering och klassning av totalt 10 000 mil skogsbilvägar i Götaland fortsätter och gick i april in på det andra året. Det femåriga projektet ”Branschgemensam vägklassning i Götaland” drivs av Biometria. Vid projektets målgång ska förutsättningarna för att planera avverkningar och transporter på ett effektivt sätt ha förbättrats tydligt.

− Vi ska inventera och bedöma framkomlighet och tillgänglighet på 2 000 mil vägar innan vintern kommer. Nu rullar vi för fullt på vägar i Götaland och bedömer framkomlighet och tillgänglighet, berättar Jonas Karlsson, chef för vägprojektet Branschgemensam vägklassning i Götaland.

Vägklassningen möjliggör bättre val av väg vilket ger lägre transportkostnader och miljövinster när standarden på vägar från avlägget till industrin ökar. Vinsterna är stora och projektet gynnar både köpare och säljare.

− Bilarna behöver rulla snabbare idag och som virkesinköpare är det en stor fördel att gemensamt med säljaren kunna se vilka vägar som är bäst lämpade att välja, utan att behöva köra ut och se skogsbilvägarna med egna ögon. Den stora nyttan är att när de ser att vägen är inventerad, då vet de att vägen håller standard, säger Jonas.

Markägarnas ansvar
Jonas Karlsson och hans medarbetare bedömer vägbredd, kurvor, fasta hinder och vilka fordon som kan köra på vägen. Även vändmöjligheter och vändplaner ses över. Det här ger mindre risk för sönderkörda vägar och bomkörningar, samtidigt som medvetandet hos skogsägarna ökar om hur deras vägar och underhållsbehoven ser ut. I vissa fall behöver vägar nedklassas.

− Det är en klar fördel för oss om markägarna håller sina skogsbilvägar tillgängliga under inventeringen. Det är också bra om man tidigt ser över sina vägar och om något behöver åtgärdas för att de branschgemensamma målen och kraven ska klaras, uppmanar Jonas.
Vår inventering är också uppskattad av chaufförerna som känner att vi stöttar dem i deras arbete, de bidrar själva genom att de kan anmäla en omklassning av väg.

Pågår till 2023
Att det är i Götaland vägarna inventeras beror på att de till största del är privatägda till skillnad mot Norrland där det är de stora skogsbolagen som oftast äger marken och sköter vägarna själva.

Vägklassningsprojektet finansieras av nio skogsföretag i Götaland. Totalt arbetar 14 personer i projektet som i år pågår fram till 30 november. 2023 ska projektet var helt färdigt. Markägarna får själva hämta information om sina vägar. Vilka vägar som inventerats finns utmärkt på karta på: https://www.biometria.se/branschgemensam-vagklassning-i-gotaland/.

Biometria har uppdraget att hantera data och information om skogsbilvägarna i Sverige. Informationen samlas i Nationella vägdatabasen (NVDB) som förvaltas av Trafikverket. Informationen i NVDB används för olika ändamål inom skogsbruket.

Biometrias tjänst Krönt Vägval ger det effektivaste vägvalet från en startpunkt till en slutpunkt. Vägvalet är anpassat för skogsbranschens transporter och tar hänsyn till vägnätets egenskaper. Krönt Vägval beaktar såväl kostnader och trafiksäkerhet som miljöaspekter.  Krönt Vägval använder den skogliga nationella vägdatabasen (SNVDB) som är en kopia av Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB), men kompletterad med Biometrias egna vägegenskaper.

För mer information om Branschgemensam vägklassning i Götaland, vänligen kontakta
Jonas Karlsson: jonas.karlsson@biometria.se

Av |2020-05-19T09:45:48+02:0019 maj, 2020|Nyheter|0 kommentarer
Ladda mer inlägg