Hem/Lena Kjellberg

Om Lena Kjellberg

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Lena Kjellberg skapat 36 blogginlägg för.

AI effektiviserar svensk virkesmätning

Biometria har börjat använda AI (Artificiell Intelligens) som en del av mätningsprocessen av skogsråvara. Lösningen, som är utvecklad tillsammans med Forefront Consulting i samarbete med Microsoft, mäter virkestravar i bilder. Det är ett första steg mot helautomatisk mätning vid Biometrias fjärrmätningsanläggningar.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

AI-lösning som automatiskt ritar in travens höjd och vedens medellängd.

Av |2020-06-02T17:47:55+02:0029 april, 2020|Nyheter|0 kommentarer

Det är viktigt att kunderna kommunicerar med oss angående Corona

Peter Eklund, vd Biometria och Katarina Mowitz, chef för verksamhetsområde Virke och Energi:
– Det är viktigt att kunderna kommunicerar med oss vid förändringar och att vi får informationen i god tid.

De berättar också hur Biometria arbetar för att minska smittspridning av Coronaviruset.

Av |2020-04-01T16:41:02+02:001 april, 2020|Nyheter|0 kommentarer

Öppettider Fjärrmätningen 2020

Fjärrmätningen har öppet i stort sett alla dagar under året.

Under våra storhelger har vi gjort några undantag och du kan läsa om öppettiderna i pdf-filen nedan.

Öppettider Fjärrmätningen 2020

Om du som uppdragsgivare begär att FMC ska hålla öppet på stängda tider, gäller FMCs prislista för extraskift.

Vid begäran om öppethållande måste Du informera om:

 • Vilka mätplatser det gäller, så att dessa ska öppnas upp
 • Alla aktörer informeras om att mätplatser valts att hållas öppna och under vilka tider. Därmed kan andra uppdragsgivare som så önskar också öppna upp sina mottagningsplatser om de aktivt meddelar detta (vilka mätplats/er som det gäller). Därmed delas den extrakostnad som dessa extraskift kostar med fler aktörer.

Utebliven begäran innebär att mätplatserna hålls stängd.

Begäran skall skickas till Leif Haglund, leif.haglund@biometria.se, 010-228 53 29.

Av |2020-03-26T14:56:22+01:0026 mars, 2020|Nyheter|0 kommentarer

Så här hanterar Biometria Corona/Covid-19

Smittspridningen av coronaviruset påverkar både Biometria och branschen vilket medför att vi vidtar en rad direkta åtgärder för att öka beredskapen och minska sårbarheten.

– Vi räknar med, och utgår från att många av våra medarbetare insjuknar, det är så det kommer att se ut i samhället i stort.  Vår utgångspunkt är att detta kan ske under en längre period och det är det vi agerar utifrån nu, säger Peter Eklund, vd för Biometria.

Vad gör Biometria nu?

Vårt mål är att upprätthålla förmågan att driva mätning och redovisning så långt det är möjligt samt att hålla hög produktionsförmåga även vid högre sjukfrånvaro. Därför ställer vi om delar av verksamheten som beredskap för en högre sjukfrånvaro.

 • För att säkerställa driften delar vi FMC Sundsvall med ungefär hälften av fjärrmätarna som kommer att arbeta hemifrån. FMC Östersund kan komma att följa efter på liknande sätt. Vi räknar med att vår förmåga i fjärrmätningen blir tryggad med tre fjärrmätningscentraler (med FMC Varberg) och delar av personalen arbetande från hemmet.
 • För att begränsa kontaktytorna håller vi isär skiften på våra större mätplatser.
 • Övriga mätplatser är spridda över landet. Vid en sjukfrånvaro utjämnar vi i första hand mellan mätplatserna inom distriktet. Vid en högre sjukfrånvaro sker utjämningen inom interna samarbetsområden och nästa steg är att vi kan utjämna inom hela landet. Även våra kvalitetsledare och kvalitetstekniker kan bli aktuella för mätningen. Att förändra mätmetoderna är först aktuellt i senare skede. VML gäller oavsett.
 • Vi begränsar tillgången till mätstationerna för personer som inte tillhör Biometria.
 • Inom drift och förvaltning av VIOL 2 placerar vi delar av personalstyrkan att arbeta från hemmet för att säkerställa att vi kan hålla igång driften.
 • Utvecklingen av VIOL 3 fortlöper enligt plan.
 • Inom Användarstöd blir ungefär hälften av medarbetarna placerade i hemmet.
 • Inom VO Mätningskvalitet (kontrollorganisationen) och Fältverksamheten (skördarrevisorer) bedriver medarbetarna i hög grad sitt arbete utomhus med få kontaktytor.
 • Större möten och utbildningar ställs in.
 • Biometria har inga besöks- eller mötesrestriktioner, men vi uppmuntrar till digitala möten och följer våra kunders restriktioner för möten, resor och besök.

Vi uppmanar samtliga medarbetare att vara mycket noggranna med sin handhygien och inte kommer till sin arbetsplats vid misstanke om smitta eller om det finns symtom på detta.

För frågor vänligen kontakta din kontaktperson vid Biometria, Ulrika Sten (kommunikationschef) eller Peter Eklund (VD). Du hittar oss på fornamn.efternamn@biometria.se

Av |2020-03-16T16:35:51+01:0016 mars, 2020|Nyheter, Okategoriserade|0 kommentarer

Missa inte chansen att nominera!

Under våren sker nomineringar till rådgivande och beslutande organ inom Biometria.

Nominering ska nu ske till våra:

 • Råd
 • Kommittéer
 • Styrelse

Läs mer här om hur nomineringarna går till

Av |2020-03-06T12:44:14+01:006 mars, 2020|Nyheter|0 kommentarer

Fortsatta utvecklingen och finansiering av VIOL 3

Biometrias styrelse har beslutat att ta in ytterligare finansiering av VIOL 3

Sedan projektet påbörjades 2013, har den digitala utvecklingen gått snabbare än beräknat. IT-systemen är nu molnbaserade och mer komplexa, nya funktioner har byggts på VIOL 3 och anpassningar för att klara teknikskiften har varit nödvändiga. Det här har medfört att projektet förändrats kraftigt både till innehåll och som teknisk plattform. Löptiden har i och med det förlängts och projektet har blivit dyrare än vad som ursprungligen var planerat. Biometrias styrelse har därför den 5 februari enhälligt beslutat att ta in ytterligare finansiering av VIOL 3.

Läs mer här
Av |2020-02-06T10:09:41+01:006 februari, 2020|Nyheter|0 kommentarer

Ny metod ersätter toppformtalsmatris

Använder ditt sågverk fastvolym via toppformtalsmatris?

Du behöver uppgradera din mätram

Senast den 31 mars skall beställning för uppgradering av mätramar göras. Kontakta din mätramsleverantör.

Biometrias styrelse har beslutat om en utfasning av toppformtalsmatris för användning i förstaledsaffärer, detta efter rekommendation av Rådet för mätning och redovisning. Vid en övergång från mätning av timmer i m3to omvandlat via matris till m3fub gör den nya metoden att mer korrekta mätresultat för enskilda partier skapas.

Läs mer här om utfasningen av toppformtalsmatris
Av |2020-02-26T10:34:44+01:003 februari, 2020|Nyheter|0 kommentarer
Ladda mer inlägg