Anmäla avvikande transportavstånd

Om befraktare, transportföretag eller annan intressent anser att det beräknade transportavståndet är felaktigt finns möjlighet att rapportera avvikelsen. Avvikelsen rapporteras enklast direkt i Krönt Vägval karta – en webbaserad karttjänst som finns hos Biometria.

Du kan också rapportera en avvikelse via detta formulär (Excel-fil) 

Vid frågor kontakta:

Leif Danielsson, 010- 228 51 89, leif.danielsson@biometria.se

Lars-Erik Jönsson, 010-228 51 21, lars-erik.jonsson@biometria.se