Chaufförens roll i mätprocess

Biometriabilagan

Biometria har under hösten tagit fram ett dokument som beskriver chaufförens roll, uppgift och ansvar i de olika mätprocesserna. Dokumentet är att se som en Biometriabilaga till övrig uppdragsbeskrivning som vanligtvis följer med transportavtal. Chaufförens uppgifter ser så klart olika ut beroende på vilken mätningstjänst våra kunder har beställt av oss.

Biometria uppmanar transportköpare och transportsäljare att lyfta in detta dokument i sina förhandlingar.

Versionshantering

Allt eftersom mätningstjänster utvecklas och automatiseras kan också chaufförens roll i mätprocessen förändras. Dokumentet versionshanteras därför med datummärkning. Det är viktigt att man vid förhandling/upphandling säkerställer att man använder den senaste versionen.

Ej en instruktion

Biometriabilagan är inte en detaljerad instruktion eller handledning. För detta finns andra dokument och handböcker både på Biometria.se samt Violweb. Vi jobbar löpande med att lyfta instruktioner och handledningar som riktar sig till chaufför från Violweb till Biometria.se.

Yttersta ansvaret

Det är alltid Biometria som har det yttersta ansvaret för mätning gentemot markägare och andra intressenter i råvaruaffären, då det är vi som är det mätande företaget. Dock har chauffören alltid vissa uppgifter att utföra vid leverans av råvara.

Var hittar jag dokumentet?

Biometriabilagan i utskriftsbar version finns att hitta på Biometria.se under rubriken Transport, Transport och mätning, Chaufförens roll i mätprocess.

Här kan du läsa Biometriabilagan