Chaufförens ansvar/uppgifter vid mätning/redovisning av råvara och transport

Detta dokument beskriver chaufförens ansvar och uppgifter vid samtliga förekommande mätningsprocesser.

Dokumentet är att se som en bilaga till övrig uppdragsbeskrivning i transportavtal och versionshanteras genom att dokumentet är datummärkt.

Chaufförens roll i mätprocess