Datum för mätningsvägran av fordonsenheter som inte har krönta bankar och som ska mätas via bildmätrigg skjuts fram, detta på grund av den stränga kyla som råder i flera delar av landet. Med hänsyn till vädret är datumet för mätningsvägran framskjutet till 1 maj 2021.

Den extrema kylan har ställt till det och gjort att det är svårt att få fast klisterlapparna. Det har även saknats klisterlappar med korrekta nummerserier för uppmärkning på ett flertal av de stationer som Biometria anvisat till.

Senast den 1 maj 2021 måste samtliga fordonsenheter som ska mätas via bildmätrigg ha sina bankar uppmätta och även märkta. Efter detta datum kommer fordonsenheter som inte har krönta bankar samt synliga märken att bli mätvägrade av Biometria på bildmätplatser.

Här hittar du kontaktlista för ditt distrikt