Så ska digitaliseringen inom en hel bransch hanteras. Detta var temat för Magnus Hedins anförande på branschdagen ”Skogens digitalisering”, som arrangerades av Göteborgs Universitet.

Det är en enorm utmaning, men med Biometria har vi fått fantastiskt fina förutsättningar att öka takten i skogsnäringens digitalisering. För vår del gäller främst att driva på digitaliseringen av virkesmätningen och rapporteringen av de skogliga råvaruflödena, men den data som då tas fram kan få en betydligt bredare användning, konstaterade Magnus Hedin, chef utveckling/IT på Biometria.

Helhetssyn

Biometria är den nya plattform där branschens intressenter samverkar för att modernisera arbetssätten. Ett hägrande mål är att knyta ihop alla led till en komplett, intelligent digital värdekedja.

– Genom att vi i Biometria samlat process-, teknik- och kompetensutveckling under samma paraply har vi fått ett bättre helhetsperspektiv. Därmed har kraften i utvecklingsarbetet ökat, sa Magnus Hedin.

Stark investeringsvilja

Då det gäller digitalisering är viljan att testa innovationer stor inom skogsnäringen. Betydande belopp och resurser investerats i ny teknik inom fjärrmätningsområdet. I skogsbruket utvecklas ett ”precisionsskogsbruk”, baserat på högupplöst data direkt från skördare, drönare, flygplan och satelliter. Enskilda träds egenskaper matchas mot industriernas aktuella behov. AI-teknik och smarta algoritmer, men också mänsklig kompetens kommer att krävas.

–  Maskiner och robotar kommer naturligtvis inte helt att ta över, men vi går mot en blandad värld av människor och maskiner, sa Magnus Hedin.

Öppen data

En stor del av programmet ägnades åt möjligheterna att utveckla användningen av öppen data.

– Värdet och behovet av aktuell och pålitlig information ökar hela tiden. Därför förser vi företagen med alltmer sådant data. Genom Biometria har svensk skogsnäring den heltäckande branschgemensam plattform som behövs för detta informationsarbete. Det är världsunikt. Denna samverkan förstärks nu ytterligare. Till exempel kommer introduktionen av Viol 3 att öppna ännu större möjligheter till effektivisering, konstaterade Magnus Hedin.

Datasäkerheten är idag mer aktuell än någonsin. Vem kan man egentligen lita på? Säljs datat vidare?

–  Biometria är en ekonomisk förening som inte själv äger något data. Vi bara hanterar data på uppdrag av våra kunder som huvudsakligen också är våra ägare. Styrelsen har satt upp tydliga regler för hur denna hantering ska gå till, vilket gör att man kan lita på Biometria, sa Magnus Hedin.

Avgörande steg

I det avslutande panelsamtalet diskuterades hur snabbt användningen av öppen data kan förväntas öka.

– Potentialen är stor och utvecklingstakten kommer definitivt att snabbas upp. Min bedömning är att vi ganska snart, med stöd kan nå målet om en komplett digitala värdekedja där alla aktörer har tillgång till betydlig mer data. Det skulle bli ett avgörande steg på vägen mot en digitaliseringsstrategi för hela skogsnäringen, sa Magnus Hedin.

Text: Anders Thorén

– Digitaliseringen är på stark frammarsch inom skogsnäringen. Tricket blir att hantera de mycket stora mängderna digital data så att verksamheterna som helhet effektiviseras, säger Magnus Hedin.