Fältverksamhet

Vi erbjuder utbildningar i följande områden

  • Guldkortet – ett sätt att öka värdet på virket
  • Sortiment och tillredning – ett sätt att höja virkesvärdet
  • Klavning, mätning och kalibrering – hur du klavar och mäter kontrollstammar i skogen