Södra Sverige har fått sin första fjärrmätningscentral i Varberg Nord där vi har fem virkesmätare som hanterar sex mätramar i södra Sverige.

Artikel i Skogsaktuellt 24/10

virkesmätarna Frida Poulsen och Andreas Peterson

Virkesmätarna Frida Poulsen och Andreas Peterson i arbete.