Biometrias styrelse har beslutat att ta in ytterligare finansiering av VIOL 3

Sedan projektet påbörjades 2013, har den digitala utvecklingen gått snabbare än beräknat. IT-systemen är nu molnbaserade och mer komplexa, nya funktioner har byggts på VIOL 3 och anpassningar för att klara teknikskiften har varit nödvändiga. Det här har medfört att projektet förändrats kraftigt både till innehåll och som teknisk plattform. Löptiden har i och med det förlängts och projektet har blivit dyrare än vad som ursprungligen var planerat. Biometrias styrelse har därför den 5 februari enhälligt beslutat att ta in ytterligare finansiering av VIOL 3.

Läs mer här