Biometrias mätningsinstruktioner

Från 1 januari 2021 har vi för första gången gemensamma sågtimmerbestämmelser för hela landet. En milstolpe för den svenska virkesmätningen!

Innan Biometria bildades fanns mätningsinstruktioner, kontrollanvisningar, arbetsrutiner etc. på de tre virkesmätningsföreningarnas och på SDCs hemsidor. Det fanns också en blandning av nationella instruktioner och regionala. Alla dessa har nu gåtts igenom och från 1 januari 2021 är allt samlat under Biometria. En del av arbetet har handlat om att harmonisera mätningsbestämmelser och bestämma vad som ska vara avtalbart i dem. Särskilt viktigt är detta för sågtimmer där sågverken, beroende på vilka produkter och marknader de har, har olika krav på sin råvara.

Läs mer i Kvalitetsbestämning av sågtimmer av tall och gran

Läs mer om Hur Biometria jobbar internt med olika typer av instruktioner och hur vi samverkar med branschen