Instruktioner för mätning och kontroll av mätning

Virkesmätningen regleras av en särskild lag, virkesmätningslagen. Lagen utgör tillsammans med Skogsstyrelsens föreskrifter för virkesmätning ett grundläggande regelverk för virkesmätning och virkesredovisning i Sverige.
Biometrias nationella instruktioner för virkesmätning omfattar mätningsinstruktioner, tillämpningsanvisningar, kontrollanvisningar samt instruktion för skördarmätning. Därutöver framtas även olika former av informationsmaterial.