Medlemmarna i BIOMETRIA ekonomisk förening, org.nr 769604-6924, kallas härmed till extra föreningsstämma.

Datum: 1 februari 2019 klockan 11.00
Plats: Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6, 753 19 Uppsala.

Läs mer om stämman under Föreningsstyrning