Säljare och köpare gynnas vid exaktare mätning med kvalitetssäkrade skördare

Alla parter i en affär är beroende av att skördaren mäter korrekt och därmed apterar stammen på ett så optimalt sätt som möjligt. Det här är något som Sveden Trä tagit fasta på och arbetar aktivt med. Resultatet – korrektare mätning och ökade intäkter.

Katarina Bergquist är råvaruchef för Sveden Trä Rågsvedens såg, ett sågverk i Dalarna som jobbar mycket med vidareförädling, bland annat DalaFloda-golv, Dalalist och målad panel. Idag har företaget tre slutavverkningsmaskiner som är kvalitetssäkrade. En fjärde maskin certifieras under hösten och arbetet med att utbilda skördarlagen i Biometrias regi är ständigt pågående med regelbunden coachning av maskinlagen.

− Vi har arbetat med kvalitetssäkrade skördare sedan 2013. När vi började märkte vi snabbt skillnad och effekterna blev stora. Nu får vi rätt längder direkt, och vi får ut mer plank och bräder från en stock än innan. Det är mycket liten differens mellan skördarens mätning och industriernas mätning, vilket gynnar både oss, skogsentreprenören och säljaren av skogen. Vi har på några år gått från en differens på ibland så hög som 4,8% till under 0,8% idag, säger Katarina Bergquist.

Katarina Bergquist, råvaruchef Sveden Trä

Innan Sveden Trä började använda kvalitetssäkrade skördare var det nödvändigt med ett extra övermål i prislistan för att få rätt längd till speciella kunder vilket medförde extra spill och flis. Idag strävar prislistan i en skördare efter att ge bästa möjliga intäkt på skogen och Sveden Trä har kunnat minska övermålet på en stock upp till 8 cm. När maskinen mäter rätt får skogsägaren alltid betalt på ett så optimalt sätt som möjligt vilket enligt Katarina Bergquist är en viktig aspekt.

− En stor fördel är att vi nu får det så rätt som möjligt från början. Vi slipper få felapterat timmer som skulle ha varit massaved, och i detta finns även en miljöaspekt eftersom massaveden går nu direkt till bruken och tar inte en onödig omväg via vårt sågverk.

Med Biometrias coachning har maskinlagen fått träna sig i att tillreda rätt. Genom ”apteringsdagar” och apteringsuppföljning ute i fält med alla skördarlag, oavsett om deras skördare är certifierade eller inte, ges lagen ännu bättre förutsättningar att klava rätt och säkerställa att alla redskap mäter exakt. Katarina Bergquist menar att coachningen ger snabba resultat och att det är mycket uppskattat bland skördarlagen. Hon ser även fördelen i att Biometria är ute bland hundratals skördarlag årligen och har den samlade kunskapen med sig. Katarina menar det inger stor respekt och gott förtroende för Biometrias kvalitetstekniker ute i fält; de har stor kunskap och vet vad de pratar om, det är dessutom vanligt att de förmedlar tips mellan olika skördarlag.

− Vinsterna med att ha kvalitetssäkrade skördare är många, inte bara för oss som köpare, och kostnaden för att komma igång har vi fått tillbaka. Nu ser vi att ökade intäkter är en del av resultatet och att engagemangen hos förarna också ökat, säger Katarina Bergquist avslutningsvis.

Maskinförare Mats Berglund rådgör tillsammans med Maria Östlund, kvalitetstekniker och Jonas Hemmingsson, chef Fältverksamheten.