Senast den 31/12 2022 skall kvantitetstyp för samfinansavdrag i råvaruprislistan uppdateras.

Uppdateringen av samfinansavdragen för Skogforsk, Älgbetesinventeringen (ÄBIN) och Svenskt Trä innebär ett gemensamt kvantitetsbegrepp och att från och med den 1 januari 2023, skall samfinansavdrag i råvaruprislistan göras med kvantitetstypen Netto.

Övergången till det gemensamma kvantitetsbegreppet genomförs för att göra rättvisa datauttag, enklare hantering hos företagen och för införandet av VIOL 3.  

OBS! För sönderdelade sortiment pågår utredningar om vilket måttslag tillägg och avdrag ska göras i, men kvantitetstypen ska ändock vara ”Netto” även för dessa.

Läs mer i dokumentet Skoglig samfinansiering

16 Nov 16 Nyheter