VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema

Kundtestmiljön AT1 stängd mellan 15:00 den 28/9 och 17:00 den 29/9 Läs mer

Starttid 2023-09-28 kl. 15:00 Sluttid 2023-09-29 kl. 17:00

Volymuppföljning

Här publiceras månadsvis ackumulerat utfall för volymer som rapporterats genom Biometrias system. Volymuppföljningarna gäller inmätning, skördning, skotning och transport.

Volymuppföljning Augusti 2023

Förklaring diagram

  • Diagrammen innehåller samtliga sortiment
  • Volymer avser bruttovolymer
  • Volymer anges ackumulerat från årets början, utifrån mätdatum
  • Inmätta ersättningsgrundande volymer där Biometria är mätande företag
  • Publicering sker efter två arbetsdagar, för att volymerna ska vara uppdaterade.