Under våren sker nomineringar till rådgivande och beslutande organ inom Biometria.

Nominering ska nu ske till våra:

  • Råd
  • Kommittéer
  • Styrelse

Läs mer här om hur nomineringarna går till