Nu är det möjligt att ta del av inkomna leveransaviseringar

Nu finns det möjlighet för industrier och terminaler att ta del av viss aviseringsinformation. Lösningen, som inte är permanent ännu, har fallit väl ut i de kundtester som genomförts.

− Den här lösningen är en försmak av vad som kommer i VIOL 3, där tanken är att information som denna ska gå att plocka hem via integration. Att industrin kan ta del av aviseringsinformation är en viktig länk i den digitala kedjan, säger Anna Högvall som är tjänsteansvarig för Transport på Biometria och den som ansvarar för tjänsten leveransaviseringen.

Biometria publicerar aviseringsinformationen i en Power BI-rapport. Rapporten hämtar nytt data var 10:e minut och företagen kan själva bestämma vilka användare som skall ha tillgång till rapporten genom att anmäla detta till Biometria.

Ett exempel på hur det kan fungera är att truckförare på vedgård och andra inne på industrin/terminalen har nytta av att se hur mycket virke som är på gång in, och när, för att bättre kunna planera dagen. Biometria delar rapporten till kundens användare. Styrningen är på mottagningsplats och det är ett låst mottagningsplatsfilter per rapport/kund.

En kund kan ha en rapport med låst platsfilter där de endast kan se sina egna mottagningsplatser. En annan kund kan ha en annan uppsättning mottagningsplatser i sin rapport osv.

Rapporten innehåller bland annat information om beräknad ankomsttid, volym och sortiment. Om produktionsrapportering skett via Biometria syns också datum för första avverkningstidpunkt för virkesordern. Det spelar ingen roll från vilket transportsystem aviseringen gjorts, samtliga aviseringar som kommer in till Biometrias databas publiceras i rapporten. För att se rapporten behövs internetuppkoppling och en enhet för att öppna upp en webbsida. Ingen utveckling från något kundsystem krävs.

− Jag pratade med en truckförare som liknade sin arbetsdag med att sitta på älgpass. Han visste visserligen från vilket håll råvaran skulle komma, men inte när eller vad (sortiment). Finns tillgång till den här rapporten så blir det lite som att vara passkytt, men med tracker-appen installerad på sin mobiltelefon vilket underlättar så att det går att vara beredd när råvaran är på gång in, säger Anna Högvall.

För mer information om leveransavisering, kontakta Anna Högvall på anna.hogvall@biometria.se.