Två veckor till arbetar han på SDC och därefter blir det Biometria.

Välkommen Robin!