www.primasekunda.se är lanserad

Här hittar du bl a information om fördelarna med den nya kvalitetsklassningen Prima/Sekunda och hur du påverkas.

– En bättre och enklare kvalitetsbedömning av massaved!