För de som så önskar införs 15 mars möjligheten att mäta in massaved utan kvalitetsklassning. Detta har efterfrågats av aktörer med större virkesflöden från egen skog till industri eller lagerförflyttningar av olika slag. I sådana sammanhang kan det vara onödigt att varje trave kvalitetsbedöms i klasserna prima, sekunda, utskott.

Varför?

Branschen har uttryckt behov av att kunna hantera affärer med massaved utan kvalitetsklassning. En utredning har därför genomförts och redovisats i Rådet för Mätning och Redovisning (RMR). Funktionalitet har utvecklats och kommer att införas i samband med release nr 1 2021, den 14/3.

Från och med den 15/3 är det möjligt att tillämpa en mer differentierad mätningsinsats vid travmätning av Massaved.

Hur? 

  • Affären och dess parter kommer via IT-stöden att styra virkesmätaren genom begreppet Mätningsomfattning (MO) som anges på Virkesorderrad i VIOL.
  • En chaufför eller virkesmätare ska/kan inte avgöra om kvalitetsklassning ska ske eller ej
  • Funktionaliteten skapar förutsättningar för vägen mot helautomatiserad mätning

Denna presentation riktas till viktiga målgrupper som finns med i kedjan från att en affär skapas till dess att det finns ett mätresultat och en färdig redovisning.

Ladda ner presentationen om de nya funktionerna

Den 24/2, 9.30 – 11.00  är du välkommen att delta på nedanstående Teamsmöte där vi ger en kort information om den nya kvalitetsklassningen samt ger möjlighet till att ställa frågor.

Delta i mötet här