Trygghet, snabbare service och återkoppling samt tydlig information blir resultatet genom den nya organisation för VIOL som nyligen etablerades.

Syftet med den nya organisationen är att, med Biometrias kunder i fokus, säkra framdriften och upprätthålla ett inarbetat och väl fungerande IT-system under tiden som VIOL 3 utvecklas och rullas ut.

− VIOL är det system som används idag av våra kunder och med den nya organisationen säkrar vi att all data fortsatt är tillförlitlig och att vi kan ge så bra service och stöd som möjligt. Det här säkrar också att utveckling och nyutveckling av VIOL kan göras vid behov, säger Magnus Hedin, chef för verksamhetsområde Utveckling/IT.

Satsningen löper parallellt med utvecklingen av VIOL 3 och kommer att pågå ända fram till det att VIOL ersätts av VIOL 3. De system som idag är i produktion och ingår i uppdraget är bland annat Iris (bildmätning) samt andra tjänster och applikationer.

Omorganisationen har gjorts mitt under en intensiv period när majoriteten av Biometrias medarbetare utanför den mätande organisationen arbetat från hemmet pga. Coronapandemin.

− Nu är organisationen igång och det här är något vi verkligen tror på, trots att våren varit tuff ur många aspekter. Därför har det också varit viktigt att komma igång med det här arbetet, säger Magnus Hedin.

Ansvarig chef för VIOL-organisationens elva medarbetare är Jan-Erik Wikman.