Certikonto får ny funktionalitet och anpassas till VIOL 3 i samband med releasen den 13 Juni

Förändringen innebär bland annat: 

Negativa saldon kommer att förhindras

  • Negativa saldon tillåts inte och gäller för både maskinella och manuella transaktioner
  • Om saldo blir 0, sker ingen överföring förrän ytterligare kvantiteter kommit in
  • Misslyckade transaktioner får ej “ett nytt försök”

Kvantiteter från samtliga konton ska förfalla efter 24 månader

  • Nya regler för PEFC möjliggör att kvantiteter kan sparas i 24 månader
  • Det är mycket viktigt att varje företag för en dialog med sitt certifieringsföretag, om ändringen i Certikonto, och säkrar att regelverket för PEFCs spårbarhetsstandard följs.

Certikonto kommer att anpassas så att kvantiteter från alla mätande företag som använder VIOL kan hanteras via Certikonto

  • Är fältet Certifiering ifyllt i Virkesordern med certifieringskod i position 1 och om företaget har en Site i Certikonto kommer kvantiteter in på kontot från samtliga mätande företag.

Anpassningar till VIOL 3

  • För att kunna hantera kvantiteter  i Certikonto från både VIOL 2 och VIOL 3, kommer anpassningar i Certikonto att påbörjas under hösten 2021.
Ladda ner presentationen om förändringarna i Certikonto