Nyheter2019-03-20T17:41:25+02:00

Nyheter

Prima/Sekunda – ny kvalitetsklassning för massaved

Den 1 augusti 2019 införs en ny kvalitetsklassning av massaved. Därmed förenklas kvalitetsbedömningen och kvalitetskraven kopplas tydligare till industrins behov. Samtidigt blir virkesmätningen snabbare, säkrare och mer transparent.

Läs artikeln i sin helhet

Bättre virke och bättre mätning.
Det är syftet med den nya massavedsklassningen,
om jag ska uttrycka det väldig koncentrerat,
säger Lars Björklund.

23 januari, 2019|

Virkesmätningskontroll VMK ekonomisk förening bildad.

Ny rutin för begärda kontroller

Den 1 januari 2019 startade Virkesmätningskontroll VMK ek. förening (VMK) sin verksamhet.
Detta skedde samtidigt som Biometria ek. förening startade sin verksamhet.

Läs mer  om VMKs verksamhet på hemsidan

www.virkesmatningskontroll.se

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat. VMK handhar också begärda kontroller. Som stöd för arbetet finns VMK-nämnden, vilken är beslutsinstans inom VMK.

VMK ägs, liksom Biometria, till lika delar av virkesmarknadens parter.

Begärda kontroller skickas direkt till VMK

Begärda kontroller ska numera skickas direkt till VMK på avsedd blankett.

Blanketten fylls i och skickas till info@virkesmatningskontroll.se

Läs mer om Begärda kontroller och hämta blankett
21 januari, 2019|