Nyheter2020-09-01T10:04:50+02:00

Nyheter

1717 december, 2020

Från 1 januari 2021, har vi gemensamma sågtimmerbestämmelser för hela landet

17 december, 2020|

Biometrias mätningsinstruktioner

Från 1 januari 2021 har vi för första gången gemensamma sågtimmerbestämmelser för hela landet. En milstolpe för den svenska virkesmätningen!

Innan Biometria bildades fanns mätningsinstruktioner, kontrollanvisningar, arbetsrutiner etc. på de tre virkesmätningsföreningarnas och på SDCs hemsidor. Det fanns också en blandning av nationella instruktioner och regionala. Alla dessa har nu gåtts igenom och från 1 januari 2021 är allt samlat under Biometria. En del av arbetet har handlat om att harmonisera mätningsbestämmelser och bestämma vad som ska vara avtalbart i dem. Särskilt viktigt är detta för sågtimmer där sågverken, beroende på vilka produkter och marknader de har, har olika krav på sin råvara.

Läs mer i Kvalitetsbestämning av sågtimmer av tall och gran

Läs mer om Hur Biometria jobbar internt med olika typer av instruktioner och hur vi samverkar med branschen 

1414 december, 2020

Så här arbetar vi med CIND och Mabema

14 december, 2020|

Under senare år har ny teknik för automatisk bestämning av travvolym på fordon slagit igenom inom svensk virkesmätning. Ett system med automatisk bestämning av travvolym som tagits i drift är Mabema GPV, en teknik som utnyttjar s k lasertriangulering med hjälp av bildanalys och Cind TimSpect som finns vid ett trettiotal mottagningsplatser, där tekniken man nyttjar är bildanalys och träning via AI av skalenliga rektifierade bilder.

CIND TimSpect

Mabema GPV

Läs mer om CIND TimSpect
Läs mer om Mabema GPV
2424 november, 2020

Skoglig IT-leverantör med högt kundfokus

24 november, 2020|

Hur kan det gemensamma arbetet med en IT-leverantör se ut för ett företag inom skogsnäringen? Läs mer om hur Efficture, en annorlunda och ganska liten IT-leverantör, arbetar med VIOL 3.

Sin storlek till trots, Efficture har två anställda och tio kunder, har företaget ett egenutvecklat IT-system, Efficture Virke. Efficture Virke kopplar mot Biometrias VIOL-system. Under Biometrias utveckling av det nya IT-systemet VIOL 3 är Efficture en aktiv deltagare som IT-leverantör, dessutom har man kommit långt på sin egen VIOL 3-resa.

Välja rätt leverantör inte enkelt

Det finns många parametrar och krav att ta hänsyn till när en IT-leverantör ska upphandlas. Kvalitet, kompetens, kommunikation, support, kundfokus, dokumentation med mera är alla viktiga delar att ta hänsyn till. För flertalet mindre och medelstora skogsbolag och sågverk är en bra IT-leverantör en viktig affärspartner så att de få resurserna som finns i den egna verksamheten kan fokusera på kärnaffären.

-Vår främsta styrka är förmågan att bygga och förvalta robusta IT-system. Vi har med vår telekom-bakgrund stor vana av att arbeta med realtidssystem med tusentals transaktioner i sekunden och med mycket höga uptime-krav. En hel del är automatiserat vilket gör att tiden som krävs för förvaltning minimeras, säger Thomas Svensson, Effictures grundare.

Stöd från Biometria

Det har inte bara varit guld och gröna skogar – till exempel kring tekniska frågor för integration där ett beslut plötsligt kom om att den tekniska lösning som användes inte längre skulle stödjas från Biometria. Det ordnades dock på ett bra sätt och både Thomas och delägaren Mikael Larsson tycker att samarbetet med Biometria fungerar mycket väl.

-Stödet har blivit fantastiskt i och med att Biometrias omdaning av Forest Storm (utrullningsprojektet av VIOL 3), men även genom att affärskonsulterna börjat leverera till kunderna, menar Thomas.

Efficture har valt att inte bygga alltför mycket funktionalitet i sitt system mot VIOL 2, de har tex inte integrerat skapandet av virkesorder i sitt system. Men i samband med VIOL 3 kommer gradvis mer funktionalitet att byggas in och det ska bli möjligt att lägga upp Förstaledskontrakt, Avtalsobjekt och att Destinera direkt i Efficture Virke. Ytterligare funktionalitet kommer sen att adderas allteftersom.

Styrkorna med VIOL 3

Det är viktigt att vara långsiktig i sitt tänk anser Thomas och Mikael.

-Det är mycket arbete initialt men Biometrias stöd är gott och VIOL 3 är mycket betydelsefullt för branschen på lång sikt.

För sina kunders räkning ser Efficture främst att sortimentstrukturen kommer kunna ge nytta – det blir möjligt att få ut lite mer värde från virket kunderna säljer hit och dit. VIOL 3 kan även ge ett effektivare arbetssätt vilket sparar slantar. En annan aspekt är den miljömässiga – möjligheten till bättre planering för logistik bör ge ett högre värde. Rapportering och uppföljning är en viktig sak i VIOL 3 som Efficture har höga förväntningar kring. Rätt använt så ger det möjlighet till effektivisering i kundernas verksamheter.

Efficture ABs samlade personalstyrka
Tv: Thomas Svensson, grundare, i en miljö där han trivs.
Th: Mikael Larsson, utvecklare, som gillar skidåkning i skogen.

Biometrias kundtestmiljö viktig

Den kundtestmiljö som Biometria använder är viktig för Efficture som IT-leverantör. Kundtestmiljön används för att man ska lära sig systemet genom att testa igenom allt som finns i VIOL 3 för att Efficture sen ska kunna fatta genomtänkta beslut om vad som eventuellt ska avskiljas från Efficture Virke. Thomas och Mikael är noga med att det bara ska finnas sånt som ger nytta för kunderna i deras system för deras kunder behöver inte all den funktionalitet som finns i VIOL 3. Allt onödigt döljs vilket gör det enklare för kunderna och underlättar förvaltning. Efficture ger sina kunder rekommendationer om hur de ska sätta upp VIOL 3 hos sig och hur de ska arbeta i systemet för att det ska fungera så smidigt som möjligt.

Behov framåt

Thomas ser ett behov av att Biometria sätter ett GoLive-datum för VIOL 3. Det kommer att underlätta planering och styrning. Det finns även ett fortsatt behov av god transparens inom programmet och att förändringar kommuniceras, något Efficture upplever att Biometria har förbättrat under senaste året. Efficture önskar på sikt ett json-interface som alternativ till papiNet®, men de förstår samtidigt beslutet om standarden för integrationerna.

-VIOL 3 är en för branschen nödvändig och viktig förändring och Biometria är helt klart är på rätt väg, avslutar Thomas och Mikael.

2323 november, 2020

Anders Rixon tilldelas Republiken Lettlands förtjänstkors

23 november, 2020|

Lettlands president har beslutat att tilldela Anders Rixon, tidigare VD för SDC och VMF Qbera, ordensgraden kommendör av förtjänstkorset ”The Cross of Recognition”.  Korset är den lettiska statens officiella förtjänsttecken och utdelas till personer anses ha gjort viktiga insatser för Lettland. Normalt delas förtjänstkorset ut av presidenten på nationaldagen i Riga men till följd av coronasituationen kommer utdelningen i stället att ske på Lettlands ambassad i Stockholm i början på 2021.

Motiv

Bakgrund till utmärkelsen är att den lettiska skogsnäringen signalerat att man idag ser tydliga framgångseffekter i sin bransch till följd av det succesiva införande av enhetlig och oberoende virkesmätning och virkesredovisning som startade genom bildandet av VMF Latvia 1998. Processen startades av den svenska virkesmätningsföreningen VMF Qbera och dess intressenter med Anders som ledare och drivs sedan 2010 vidare av de inhemska intressenterna i den lettiska virkesmarknaden i ett företag som f.n. har ca. 160 anställda. Vidareutvecklingen av verksamheten sker idag med ett starkt stöd av den samlade skogsnäringen landet. Anders har sedan starten 1998 varit aktiv i bolaget på olika sätt och är just nu styrelseordförande (Chairman of the Council) i VMF Latvia och det relativt nybildade företaget ”Trämaterialindustrins Datacentral”.

Skogsnäringen är en av Lettlands viktigaste näringsgrenar och lettiska staten ser ett stort värde i Anders insatser för den lettiska skogsbranschen och därmed för hela landet. Anders insats har främst bestått av etablerandet av en modell för opartisk virkesmätning och virkesredovisning som är snarlik vår svenska. Vi ser detta som en viktig bekräftelse på fördelarna med vår ”svenska modell” när den nu med framgång exporterats till och implementerats i Lettland.

Vad är en orden?

Stater har genom århundraden belönat personer med förtjänsttecken för insatser som varit viktiga för hela landet. Det lettiska förstjänstkorset inrättades i hertigdömet Kurland 1710 och har sedan delats ut när Lettland varit ett fritt land och senast enligt statuter från 2004. Under åren har c:a 150 personer tilldelats förtjänstkorset av samma eller högre grad som Anders nu fått.

Svenska ordnar finns sedan 1748 men delas sedan början på 1970-talet bara ut till utländska medborgare, statslösa eller svenska kungahuset.

I de flesta länder finns fortfarande ordnar som delas ut till förtjänstfulla insatser även till det egna landets medborgare.

Vill Du veta mera om detta finns Anders på anders.rixon@icloud.com eller 070-689 72 10.

//Peter Eklund, vd Biometria

Anders Rixon

1111 november, 2020

Lyssna och lär – V3 podden, avsnitt 2

11 november, 2020|

V3 podden har nu släppt avsnitt 2

Syftet är att lyfta fram specifika, väl avgränsade delar i VIOL 3 (både programmet och systemet). Podden bjuder på tips och trix samt ger inspiration till dig som är intresserad av VIOL 3 och dess innehåll och användande. I det här avsnittet berättar Marika Malmgren hur Pris fungerar i VIOL 3 och hur det kan hjälpa dig som kund i din organisation.

Varje avsnitt är kort och fokuserat på ett ämne och vi hoppas att podden skapar ett intresse hos dig att lära dig mer om VIOL 3.

Har du förslag på sådant du tycker att vi ska ta upp i kommande avsnitt – kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau. Podden formas av det som är aktuellt just nu och av önskemål från lyssnare och användare av VIOL 3.

Ansvarig utgivare för podden är Ulrika Sten, kommunikationschef, Biometria, Copyright © 2020 Biometria ek.för. med ensamrätt.

Lyssna på avsnitt 2 här

2020 oktober, 2020

VIOL 3 har blivit med podd

20 oktober, 2020|

Måndagen den 19/10 2020 var det premiär för V3-podden, en podcast producerad av Biometria.

Syftet är att lyfta fram specifika, väl avgränsade delar i VIOL 3 (både programmet och systemet). Podden ska också bjuda på tips och trix samt ge inspiration till alla som är intresserade av VIOL 3 och dess innehåll och användande. I det första avsnittet diskuteras Sortimentstruktur som ämne och Tanja Keisu som inbjuden expert, ger oss sina bästa tips – bland annat en mental modell för hur det ska bli enklare att förstå hur strukturen är uppsatt och hur delarna hänger ihop.  

Varje avsnitt är kort och fokuserat på ett ämne och förhoppningsvis skapar podden ett intresse till att lära sig mer om VIOL 3.

Har du förslag på sådant du tycker att vi ska ta upp i kommande avsnitt – kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau. Podden formas av det som är aktuellt just nu och av önskemål från lyssnare och användare av VIOL 3!

Ansvarig utgivare för podden är Ulrika Sten, kommunikationschef, Biometria, Copyright © 2020 Biometria ek.för. med ensamrätt.

Lyssna på premiäravsnittet här

11 oktober, 2020

Krav på krönta bankar

1 oktober, 2020|

Ouppmärkta fordonsenheter mätvägras från och med 1 februari nästa år

Senast den 31 januari 2021 måste samtliga fordonsenheter som ska mätas via bildmätrigg ha sina bankar uppmätta och även märkta. Efter detta datum kommer fordonsenheter som inte har krönta bankar samt synliga märken att bli mätvägrade av Biometria på bildmätplatser.

När råvaran mäts i bild går det inte att mäta bankbredden på fordonet. Denna uppgift behöver Biometria få in på ett annat sätt. Det finns idag ett bankbreddsregister i mätplatsstödet och dessa bankbredder är kopplade till registreringsnumret på fordonet. Registreringsnumret är i sin tur kopplat mot ett transportörsnummer och det är detta nummer som är identifikationen vid mätplatsen.

− Transportverksamheten har förändrat sig med tiden och idag får ofta ett transportörsnummer symbolisera mer än bara vilket fordon som avses. Det blir alltså svårt att hålla en god registervård vad gäller registreringsnummer, bankbredder och transportörsnummer, säger Anna Högvall, tjänsteansvarig transport på Biometria.

Biometria är en opartisk virkesmätningsförening som ska säkerställa att virkesråvara som kommer via transportörer kan inmätas med god noggrannhet enligt de krav som Virkesmätningslagen ställer på oss. För att detta ska kunna göras på ett spårbart och godkänt sätt behöver vi få alla fordonsenheter att bli uppmärkta (krönta). Att mätvägra fordonsenheter som inte är märkta är en nödvändig åtgärd som Biometria nu vidtar.

Att få alla fordonsenheter uppmärkta ger Biometria goda förutsättningar att påvisa en säkerhet vid inmätningen och att den harmoniserar i enlighet med VML då VML ställer krav på spårbarhet.

Mer information om vad kravet innebär samt vilka mätplatser märkningen kan göras hittar du här:

information om märkning av bankbredder och kontaktuppgifter
2525 september, 2020

Rapport virkesförbrukningsstatistik 2019

25 september, 2020|

Denna rapport visar skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter från 2015 till och med 2019.

Rapporten bygger på frivilligt inlämnade uppgifter som samlats in från samtliga företag inom massa- och skivindustrin samt sågverk med en produktion över 1000 m³ sågad vara per år. Resultaten ska ses som en skattning av förbrukningen av vedråvara i svenska sågverk, massa- och pappersbruk, skivindustrin samt övrig trämekanisk industri, såsom stolpar och tändstickor.

Läs virkesförbrukningsstatistiken här

1818 augusti, 2020

VD-byte i Biometria 1 februari 2021

18 augusti, 2020|

Den 1 februari 2021 tillträder Ingela Ekebro som VD för Biometria. Peter Eklund leder fortsatt Biometria som VD till 2021-01-31 och medverkar därefter i övergången. Ingela Ekebro kommer närmast från befattningen som Senior Projekt Advisor hos SCA och har bl a som projektledare drivit utbyggnaden av massafabriken i Östrand.

För ytterligare information:

Mats Sandgren, ordförande Biometria, 070-684 96 30

Ingela Ekebro

Ingela Ekebro

Till toppen