Nyheter2020-09-01T10:04:50+02:00

Nyheter

55 maj, 2021

Nyheter i Certikonto, utveckling av funktionalitet och anpassning till VIOL 3

5 maj, 2021|

Certikonto får ny funktionalitet och anpassas till VIOL 3 i samband med releasen den 13 Juni

Förändringen innebär bland annat: 

Negativa saldon kommer att förhindras

 • Negativa saldon tillåts inte och gäller för både maskinella och manuella transaktioner
 • Om saldo blir 0, sker ingen överföring förrän ytterligare kvantiteter kommit in
 • Misslyckade transaktioner får ej “ett nytt försök”

Kvantiteter från samtliga konton ska förfalla efter 24 månader

 • Nya regler för PEFC möjliggör att kvantiteter kan sparas i 24 månader
 • Det är mycket viktigt att varje företag för en dialog med sitt certifieringsföretag, om ändringen i Certikonto, och säkrar att regelverket för PEFCs spårbarhetsstandard följs.

Certikonto kommer att anpassas så att kvantiteter från alla mätande företag som använder VIOL kan hanteras via Certikonto

 • Är fältet Certifiering ifyllt i Virkesordern med certifieringskod i position 1 och om företaget har en Site i Certikonto kommer kvantiteter in på kontot från samtliga mätande företag.

Anpassningar till VIOL 3

 • För att kunna hantera kvantiteter  i Certikonto från både VIOL 2 och VIOL 3, kommer anpassningar i Certikonto att påbörjas under hösten 2021.
Ladda ner presentationen om förändringarna i Certikonto
44 maj, 2021

Den 13 september 2021 införs kvalitetsklassning Prima/Utskott av travar med bränsleved

4 maj, 2021|

Den 13 september i år införs kvalitetsklassning för bränsleved med enbart två klasser, prima och utskott. Införandedatumet är kopplat till en release där Biometria uppdaterar IT-systemet för virkesredovisning.

För snart två år sedan infördes travvis kvalitetsklassning av massaved, med klasserna prima, sekunda och utskott, i Biometrias nationella mätningsbestämmelser. Systemet med vrakavdrag togs bort och säljaren fick betalt för hela volymen, med pris per kvalitetsklass. Nu införs även kvalitetsklassning för bränsleved.

I trave med prima bränsleved tillåts max 20 % kvistnings- eller dimensionsfel. Övergrov stock och främmande material som sten och metall tillåts inte alls. Röta tillåts utan begränsning. Trave som inte klarar kraven för prima kommer i normalfallet att mätas in som utskott. Men om så avtalats kan det bli mätningsvägran. Mätningsvägran kan begränsas till exempelvis främmande material.

− Vi inför systemet av samma skäl som för massaved. Det ska ge tydligare signaler om vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga samtidigt som mätningen kan förenklas och därmed gå snabbare. Samma princip för kvalitetsbestämning kan också underlätta sortimentsbyten mellan massaved och bränsleved, säger Lars Björklund, affärsutvecklare på Biometria.

Införandet av ”prima bränsleved” innebär ingen större förändring för tillredning och sortering av sortimentet bränsleved. Men alla som jobbar med handel, produktion, mätning etc. behöver sätta sig in i vad förändringen innebär.

Information om de nya reglerna hittar du i Kvalitetsbestämning av trädbränslen, version 2021-09-13.

Ladda ner presentationen om kvalitetsklassning Prima/Utskott av travar med bränsleved
2323 april, 2021

Biometria Labs Trendspaning 2021

23 april, 2021|

Biometria Labs Trendspaning 2021

Ta del av Biometrias Trendspaning  2021. I årets spaning har vi fokuserat på hållbarhet.

Trendspaningen är framtagen i samarbete med Microsoft och Forefront Consulting, samt representanter från branschen.

1616 april, 2021

Ny programledning VIOL 3

16 april, 2021|

Ny programledning för VIOL 3

Som tidigare kommunicerats förändras nu VIOL 3:s programledning eftersom programmet går in i en ny fas. Under april tar Per Johansson över som ny programchef efter Håkan Larsson som haft ett tidsbegränsat uppdrag. Överlämningen sker under en kort övergångsperiod, Håkan kvarstår som resurs inom Biometria året ut och deltar i det fortsatta arbetet i en rådgivande roll. Pers roll är att leda hela VIOL3-programmet i Go-live processen.

Styrningen av programmet behöver stärkas med en mer sammanhållen planering och uppföljning på både program- och projektnivå. I och med detta förändras programledningens organisation till en slimmad programledning som stöttas upp av en programstab som utgörs av seniora specialister.  Programledningen består av programchef samt tre leveransområden; Tillverkning, Infrastruktur och Forest Storm, med en leveransansvarig för respektive område. Den nya organisationen börjar gälla senast 1 maj. Styrgruppen är samma som tidigare.

Tillsammans med Per Johansson följer Ilona Kiebler med in i programledningen. Hon tar rollen som ansvarig för Leveransområde Tillverkning vilket inkluderar planer och uppföljning.

För leveransområde Infrastruktur ansvarar Johnny Leiding. Tomas Karlsson fortsätter som ansvarig för leveransområde Forest Storm. Det krävs även en tydligare leverantörsstyrning kopplad till programledningen, Robin Grelz tar detta ansvar.

Per Johansson och Ilona Kiebler har båda lång erfarenhet från skogsnäringen. Per har varit interim CIO på Iggesund Paperboard 2016–2020, Ilona verkade under samma period som rådgivare till Pers roll. Per har haft tidigare uppdrag som projektledare inom Holmen Paper och Holmen Iggesund samt Sveaskog. Ilona har lång erfarenhet vid att driva stora IT-projekt, bland annat för Stena och Mercedes Benz. Bägge två är kontraktarede tills VIOL 3 är färdigtillverkat.

− Jag är mycket glad över att vi får ombord Per och Ilona. Deras kombinerade erfarenhet är viktig för den fas VIOL 3 går in i och för att vi ska kunna driva programmet mot en 1.0 version. Det är också en stor fördel att Håkan är kvar i en ny roll där han bland annat ska bidra till Biometrias strategiarbete, säger Ingela Ekebro.

Per Johansson
Programchef VIOL 3

Ilona Kiebler
Ansvarig Leveransområde Tillverkning VIOL 3

88 april, 2021

Ny utbildningsplattform lanserad

8 april, 2021|

Ny utbildningsplattform lanserad

Nu har vi lanserat vår nya utbildningsplattform Biometria Utbildning. Samtidigt uppdaterar vi våra e-utbildningar och får genom den nya utbildningsplattformen ännu bättre möjligheter att erbjuda utbildningar av hög kvalitet till våra kunder.

Lärande och ny kunskap är grundläggande för många verksamheter. Det är viktigt att lärandet både blir pedagogiskt och inspirerande för den som ska lära sig något nytt. Behöver du eller dina medarbetare öka kunskapen i specifika ämnen som rör skog och mätning erbjuder Biometria Utbildning både lärarledda utbildningar och e-utbildningar.

Detta erbjuder den nya utbildningsplattformen:

 • Ny och uppdaterad utbildningskatalog. Köp av nya utbildningar och anmälan av deltagare sker på www.biometria.se/utbildning
 • Skicka in en intresseanmälan för att bli kontaktad av en utbildningsansvarig som bokar ett utbildningstillfälle för ditt företag
 • Befintliga deltagare i vårt tidigare system “Väx hos oss” läggs över av Biometria till det nya systemet
 • Användare loggar in enkelt med BankID.
 • Utbildningshistoriken är personlig. Deltagaren  kan ladda ned sina utbildningsintyg för att visa eventuella uppdragsgivare.
 • De företag som vill kunna följa upp medarbetarnas utbildningshistorik kan beställa en prenumeration av utbildningshistoriken via utbildning@biometria.se.

Startsida Biometria Utbildning

Feedback från utbildningskunderna
Inför uppdateringen av våra e-utbildningar, frågade vi de befintliga utbildningskunderna i vårt tidigare system “Väx hos oss” om synpunkter. Vi fick mycket bra respons som var till stor hjälp i att utveckla våra e-utbildningar till det bättre. Tack till er som tog er tid att besvara undersökningen, alla synpunkter har varit mycket värdefulla.

Information till deltagare
Från och med nu når du de uppgraderade utbildningarna via biometria.se/utbildningar. Du som varit deltagare i vårt tidigare system “Väx hos oss” loggar enkelt in med hjälp av BankID. Alla befintliga deltagare har fått information om övergången via den e-postadress som är registrerad i “Väx hos oss”. De e-utbildningar som inte är slutförda kommer att läggas över till användarens nya konto under mars månad. Dessa utbildningar får man då genomföra i sin helhet på den nya plattformen (detta gäller utbildningar som har köpts de senaste 12 månaderna).

Välkommen till Biometria Utbildning!

Kontakt
Maila oss gärna om du har några frågor så hjälper vi dig utbildning@biometria.se.

77 april, 2021

Beslut om VIOL 3:s framtida riktning

7 april, 2021|

Biometrias styrelse har den 7 april fattat beslut om Go live-planen för VIOL 3. Beslutet innebär att VIOL 3 planeras för Go live genom en väl underbyggd och detaljerad tillverkningsplan och med driftsättning hösten 2024.

Vid ingången av 2025 ska samtliga affärer i skogsbranschen kunna genomföras i VIOL 3 enligt planen. Med beslutet kan Biometrias kunder agera och planera i sina egna verksamheter med utgångspunkt från Go live-planen. Styrelse, styrgrupp, företagsledning och programledning står gemensamt bakom beslutet och känner tilltro till Go live-planen.

− Det är en skarp, väl underbyggd plan för fortsättningen av VIOL 3 som styrelsen i enighet har beslutat om. Planen ger en tydlig riktning för arbetet framåt och vad som krävs för att nå i mål. I detta är styrelsen, Biometrias ledning och VIOL 3:s programledning eniga, säger Biometrias styrelseordförande Mats Sandgren.

Beslutet innebär att driftsättningen av VIOL 3 sker med en successiv övergång vilket betyder att VIOL 2 och VIOL 3 körs parallellt under en kort omläggningsperiod.

− Med beslutet har vi en tydlig plan och ett driftsättningsscenario att förhålla oss till. Nu går in i en ny fas vilket känns mycket bra och jag ser fram emot att gemensamt med branschen, Biometrias medarbetare och andra partners ta VIOL 3 i mål, säger Ingela Ekebro, vd för Biometria.

Tillverkningen av VIOL 3 1.0 ska enligt planen vara färdig vid årsskiftet 2022/2023. Därefter, beroende på branschens verifieringsarbete, är det cirka 18 månader fram till Go live. För att säkerställa branschens övergång, och för att minska riskerna vid Go live, innehåller planen ett avsatt tidsintervall där kundföretagen gör förberedande arbete för sin egen implementering av VIOL 3. Att gemensamt med branschen försöka korta ned detta intervall är ett stort fokus under hela det fortsatta arbetet och något alla intressenter måste vara delaktiga i. En helt avgörande förutsättning är att alla företag som använder VIOL måste göra de egna förberedelserna i god tid.

VIOL 3-tillägget tillämpas i nuvarande form fram till dess att styrelsen bedömer Biometrias finansiella ställning redo för att tillägget avvecklas.

Läs mer om VIOL 3 här

Mats Sandgren,
Ordförande Biometrias styrelse

Ingela Ekebro, Vd Biometria

2222 februari, 2021

Biometria vinnare av Bästa tekniska lösning i Good Tech Hack

22 februari, 2021|

Biometria vinnare av Bästa tekniska lösning i Good Tech Hack

Under helgen som gick deltog Biometria, både som medarrangör och med ett lag, i Good Tech Hack. Good Tech Hack är ett årligt återkommande 24-timmars hackaton i Sundsvall där kompetenser möts för att samverka och lösa samhällsutmaningar på ett lekfullt sätt. Vinnare av den bästa tekniska lösningen blev Biometrias lag Skogsbadarna!

Årets tema var Hållbara städer & samhällen (ett av FN:s globala mål). Lag Skogsbadarna valde av tre olika utmaningar att fokusera sin insats till ”Hur kan vi bidra till en hållbar stadsutveckling ur ett barns perspektiv?”.

Hur gick Skogsbadarna till väga?
Laget ringde en samhällsplanerare på Sundsvalls kommun som satt i Help-hub för att bolla sin idé. Nästa steg blev att skissa på koncept och teknisk lösning samt ta en tur på stan för insamling av bilder på övergångsställen till AI-modell. Laget jobbade på fram till ca. klockan 17 för ett avbrott för digital AW tillsammans med Sundsvallkontoret. Parallellt med AW startade utvecklingsarbetet (AI-modell och kodning av gränssnitt och kartor). Arbetet under kvällen innehöll finslipning av pitch, inspelning av film för pitch av koncept och film för teknisk lösning. Senaste tid för inlämning var på lördagen kl. 08:00 så det var med god marginal som filmerna lämnades in redan kl. 00:30.

Lösningen
Laget tänkte ”gamification”, dvs. att ta fram en lekfull spellösning för att verkligen attrahera barn. Den skalbara lösningen är en digital lösning där barn på ett kreativt och enkelt sätt kan göra sin röst hörd och bidra till hållbar samhälls- och trafikplanering. Den kan användas kampanjbaserat, för att exempelvis vid trafikveckor fånga synpunkter från barn på ett tävlingsinriktat sätt. Genom ett spel kan barn skicka in synpunkter på övergångsställen eller andra saker kring vägar som gör att de känner sig otrygga.

− Vi tror inte att ett webbformulär eller en remissrunda är lösningen för att få in synpunkter från barn. Istället tänkte vi gamification, säger Sven Jägbrant.

Vinsterna av att delta
Utöver vinstsumman på 10 000 kr som tillföll Skogsbadarna var det också positivt att få visa på den stora styrka som finns hos Biometria – att gå från idé till något realiserbart. Lösningen kommer även att få presenteras för IT-direktören på Sundsvalls kommun

− Samarbetet i laget var fantastiskt bra, vi var ett riktigt dream team där alla deltagare hjälptes åt hela vägen. Även fast utmaningarna kändes riktigt kluriga till en början lyckades laget ta fram något som vi kände oss riktigt nöjda med. Det var extra kul att ha med My som är student och som stärkte upp laget, säger Sven.

Biometrias lag, Skogsbadarna 

1212 februari, 2021

Biometria byter utbildningsplattform

12 februari, 2021|

Väx hos oss blir Biometria utbildning

Behovet av att kunna erbjuda fler utbildningar ökar, bland annat som ett stöd inför övergången till VIOL 3 och i början av mars går vi över till en ny utbildningsplattform, samtidigt som vi uppdaterar våra befintliga e-utbildningar. Med den nya plattformen får vi ännu bättre möjlighet att erbjuda moderna utbildningar till våra kunder.

 • Användarvänlig plattform med hög flexibilitet
 • Deltagaren väljer själv var och när de vill genomföra utbildningen
 • Målgruppsanpassade utbildningar
 • Möjlighet att repetera utbildningar

Utbildningarna kan också fungera som stöd vid nyanställningar och byte av roller inom våra kundföretag.

1111 februari, 2021

Möjlighet att mäta massaved utan kvalitetsklassning införs den 15/3

11 februari, 2021|

För de som så önskar införs 15 mars möjligheten att mäta in massaved utan kvalitetsklassning. Detta har efterfrågats av aktörer med större virkesflöden från egen skog till industri eller lagerförflyttningar av olika slag. I sådana sammanhang kan det vara onödigt att varje trave kvalitetsbedöms i klasserna prima, sekunda, utskott.

Varför?

Branschen har uttryckt behov av att kunna hantera affärer med massaved utan kvalitetsklassning. En utredning har därför genomförts och redovisats i Rådet för Mätning och Redovisning (RMR). Funktionalitet har utvecklats och kommer att införas i samband med release nr 1 2021, den 14/3.

Från och med den 15/3 är det möjligt att tillämpa en mer differentierad mätningsinsats vid travmätning av Massaved.

Hur? 

 • Affären och dess parter kommer via IT-stöden att styra virkesmätaren genom begreppet Mätningsomfattning (MO) som anges på Virkesorderrad i VIOL.
 • En chaufför eller virkesmätare ska/kan inte avgöra om kvalitetsklassning ska ske eller ej
 • Funktionaliteten skapar förutsättningar för vägen mot helautomatiserad mätning

Denna presentation riktas till viktiga målgrupper som finns med i kedjan från att en affär skapas till dess att det finns ett mätresultat och en färdig redovisning.

Ladda ner presentationen om de nya funktionerna

Den 24/2, 9.30 – 11.00  är du välkommen att delta på nedanstående Teamsmöte där vi ger en kort information om den nya kvalitetsklassningen samt ger möjlighet till att ställa frågor.

Delta i mötet här

1010 februari, 2021

Förändringar inom VIOL 3:s programledning

10 februari, 2021|

Arbete har inletts för att se över hur och när VIOL 3-programmet kan föras över till linjeorganisationen. VD Ingela Ekebro genomför processen tillsammans med nuvarande programledning och ledningsgrupp.

Håkan Larsson fortsätter tillsvidare som programchef för VIOL 3, men kommer på sikt att lämna över till den struktur/organisation som beslutas under våren.

Kajsa Nilsson lämnar från Q2 det operativa arbetet i programledningen, men finns med för att bidra i arbetet med att sätta ny struktur/organisation även under Q2. Från vecka 6 delar Kajsa sin tid i programledningen med ett interimschefsuppdrag i Södra.

Hur Kajsas roll ska täckas upp i programmet är en del i den process som inletts nu.

Till toppen