Handböcker

Sidan är under konstruktion.

Handböcker Produktion

Här hittar du handböcker för våra system inom Produktionsrapportering. Du hittar t ex handböcker för Sender XC, Rapp och hur du går till väga för att redovisa skördardata i VIOL. 

 

Läs om företagsinställningar som styr tolkningen av insända skördar- och skotarfiler.

Uppdragsgivarinställningar i VIOL 2

 

Läs om hur du sänder och tar emot filer för skogsmaskinen (StanForD och StanForD2010).

Läs om hur du administrerar behörigheter för Rapp - inloggning, godkännande och borttag av maskinnummer.

Läs om hur du kommer igång med rapporteringen -inloggning, registrering av maskinnummer, rapportering av skotning/skördning mm.

Läs om vilka förutsättningar som krävs för att skördardata ska redovisas i VIOL 2.

Läs om vilka förutsättningar som krävs för att skördardata ska redovisas i VIOL.

Läs mer om vilka regler som tillämpas vid tolkningen av hpr-fil som rapporteras till Biometria.

Läs mer om vilka regler som tillämpas vid tolkningen av hqc-filer som rapporteras till Biometria.

Läs om vilka förutsättningar som krävs för att destinera skördarmätningar.

Läs om vilka förutsättningar som krävs för vederlagsgrundande skördarmätningar.

Läs om vilka förutsättningar som krävs för redovisning av grot.

  • Redovisning av grot

Läs om dina möjligheter att rapportera och följa upp apteringslista och produktversion.

  • Rapportering och uppföljning av apteringslista och produktversion

Läs om hur du kan gruppera objekt med likartade egenskaper m h a ObjektgruppID i hpr-filer.

Läs om att söka efter och rätta avvisade skördarmätningar i VIOL.

Handböcker Transport

Här hittar du handböcker för våra system inom området Transport. Du hittar t ex handböcker om TIS, Krönt vägval och Leveransavisering. 

 

Här hittar du handböcker i pdf-format om Krönt vägval:
 
Läs t.ex. om hur du använder kartan, ser olika attribut och gör en avståndsberäkning.

Krönt Vägval i VIOL
Läs t.ex. hur du hämtar avstånd till virkesordern och använder det i transportredovisningen.

Handböcker Mätning

Här hittar du handböcker för våra system inom området Mätning. Du hittar t ex handböcker om DORIS, Mapp och RTV-Online. 

 

 

Handböcker Redovisning

Här hittar du handböcker för våra system inom området Redovisning. Du hittar t ex handböcker om VIOL, VIS, Certikonto och Mätbesked. 

 

Följdrutinutgång

Via en följdrutinutgång kan du hämta uppgifter från alla mätningar som passerar VIOL till ditt eget system. Detta gäller även tilläggsuppgifter som tex prisräkning och lägesuppgifter.
 
Ange i vilket eller vilka led, som säljare eller som köpare eller både säljare och köpare, du vill ha uppgifter ifrån.