Övrig dokumentation

Kodbok VIOL 

Kodboken för VIOL 2 beskriver den skogliga standarden som finns för redovisning och affärer i hela kedjan från skog till industri. Här kan du läsa om de koder som används i VIOL, t.ex. koder för sortiment, kvalitet och trädslag. Du kan även läsa om omräkningstal till m3fub.