SDC Use case A-C översikt

För tabellens användningsfall (use case) har Biometria tagit fram riktlinjer för svensk skogsnäring. För varje SDC Use Case finns en uppsättning dokument som definierar hur en verksamhetsprocess stöds med ett eller flera papiNet-dokument. Det finns både verksamhetsorienterade dokument och detaljerade filbeskrivningar. Varje SDC Use Case har ett unikt ID och en engelsk benämning. Dokumenten följer IT-rådets fastställda krav.

Följande affärsregler ska alltid tillämpas:

papiNet FWS&B Business Rules (pdf)

papiNet har i dokumentet papiNet Data Dictionary definierat alla termer som används i dess scheman, det ska strikt följas. Data dictionary kan hämtas här under menyvalet V2R31 - non-namespaced version/Documentation.

Brister i Digital leveransavisering och möjlighet att kringgå bristerna

Biometria vidareutvecklar för närvarande inte VIOL 2 avseende SDC Use Case A respektive SDC Use Case B. Utvecklingsinsatser för att driftsätta det nya systemet VIOL 3 prioriteras.

Denna beskrivning redovisar identifierade brister som finns, avseende Biometrias dokumentation samt implementation i VIOL 2 av papiNet-standardens e-dokument DeliveryMessage (DeliveryMessage) samt e-dokumentet ShipmentStatus för händelsen med ShipmentEventQualifierType ”CostBasisCompleted”. I de fall det finns vägar runt problemen, beskrivs även dessa.

Läs mer här om hur du anpassar ditt system

Business Transaction Specifications 

Dessa beskriver respektive papiNet-dokument med verksamhetstermer som t. ex. innehåll och funktioner. För dokumenttyperna BusinessAcknowledgement, DeliveryMessage och ShipmentStatus  som används i SDC Use Case A, B eller C finns det även en Business Transaction Specification som beskriver dokumenttypen med verksamhetstermer. Ladda hem respektive dokument via länkarna nedan.

SDC Use case

Benämning

A

Notifying one Place of Measuring of a truck delivery from one Delivery Origin.

Leveransavisering till en mätplats.

B

Notifying two Places of Measuring of truck deliveries from three Delivery Origins.

Leveransavisering till två mätplatser.

C

E-Invoicing of Roundwood

Fakturering av rundvirke med E-faktura