SDC Use Case A

Här finns all dokumentation om detta use case. Studera först Process and Transaction Overview och läs dokumentet Use Case Description.
 
Excel-filerna definierar hur papiNet-dokumenten ska vara ifyllda och vänder sig främst till systemutvecklare. För den målgruppen beskriver filen med Link to papiNet schemas vilka papiNet-scheman som ska användas för teknisk validering.
 
För varje variant till detta use case finns det exempelfiler för hela dokumentflödet. Om det krävs en särskild alfa-version av papiNet-schemat för validering, finns även denna med i zip-filen. Det redovisas då också i filen Link to papiNet schemas.