Denna rapport redogör för mätnoggrannheten vid stockmätning, travmätning, vägning och skördarmätning och hur dessa metoder uppfyllde virkesmätningslagen och Biometrias interna krav under 2019.

Under 2019 mätte Biometria in drygt 80 miljoner m3fub rundvirke för ersättning i virkesaffärer, varav nästan 90 % mättes in genom stockmätning, travmätning och vägning. Ytterligare 0,9 miljoner m3fub mättes via skördare där Biometria kontrollerade mätnoggrannheten.

Här kan du läsa rapporten