Så här arbetar Biometria med corona/covid-19

Att fortsatt bedriva vår verksamhet så opåverkat som möjligt har högsta prioritet och vi gör allt för att göra det på ett säkert sätt för både våra medarbetare och kunder.

Så här säkerställer vi vårt uppdrag

Vi följer löpande upp lägesbilden vid alla våra mätplatser och övriga arbetsplatser, detta för att kunna säkerställa att vi kan fullfölja vårt uppdrag.

  • Vi bevakar löpande utvecklingen av sjukfrånvaron inom vår organisation och arbetar aktivt med planering för att säkra bemanningen vid våra mätplatser.
  • Vi följer våra kunders riktlinjer och restriktioner.
  • Vi följer och bevakar dagligen restriktioner och rekommendationer från myndigheter.

Så här säkerställer vi en säker arbetsmiljö för våra medarbetare

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är en viktig prioritet för en säker och trygg leverans av vårt uppdrag. Vi arbetar aktivt med att minska risken för smittspridning inom hela organisationen.

  • Vi uppmuntrar att de medarbetare som kan arbetar från hemmet.
  • Vi undviker alla onödiga resor och genomför möten i möjligaste mån digitalt.
  • Vid våra mätplatser tar vi inte emot besökare inomhus, chaufförer möts upp på bryggan. Vi är noga med att sprita alla arbetsredskap och tangentbord. De som vistas vid våra mätplatser ska hålla avstånd.
  • Vi är noga med handhygien och tar inte i hand.
  • Vi har interna riktlinjer för hur den enskilda medarbetaren ska agera vid misstanke om egen smitta eller vid smitta i hemmet.
  • Samtliga medarbetare inom Biometria uppmanas och påminns regelbundet om att stanna hemma även vid mycket lindriga symtom samt vid misstanke om smitta då vi även vill att covidtest görs så fort som möjligt.
  • Våra medarbetare rapporterar riskobservationer i IA-systemet som vi agerar på samt har en intern rapportering som konstaterat sjuka i covid-19. Internt sker i förekommande fall smittspårning.

Om du har frågor kring hur vi hanterar corona/covid-19, är du välkommen att kontakta vår kommunikationschef Ulrika Sten eller din ordinarie kontaktperson.

Kontakt

Ulrika Sten
ulrika.sten@biometria.se