Smittspridningen av coronaviruset påverkar både Biometria och branschen vilket medför att vi vidtar en rad direkta åtgärder för att öka beredskapen och minska sårbarheten.

– Vi räknar med, och utgår från att många av våra medarbetare insjuknar, det är så det kommer att se ut i samhället i stort.  Vår utgångspunkt är att detta kan ske under en längre period och det är det vi agerar utifrån nu, säger Peter Eklund, vd för Biometria.

Vad gör Biometria nu?

Vårt mål är att upprätthålla förmågan att driva mätning och redovisning så långt det är möjligt samt att hålla hög produktionsförmåga även vid högre sjukfrånvaro. Därför ställer vi om delar av verksamheten som beredskap för en högre sjukfrånvaro.

  • För att säkerställa driften delar vi FMC Sundsvall med ungefär hälften av fjärrmätarna som kommer att arbeta hemifrån. FMC Östersund kan komma att följa efter på liknande sätt. Vi räknar med att vår förmåga i fjärrmätningen blir tryggad med tre fjärrmätningscentraler (med FMC Varberg) och delar av personalen arbetande från hemmet.
  • För att begränsa kontaktytorna håller vi isär skiften på våra större mätplatser.
  • Övriga mätplatser är spridda över landet. Vid en sjukfrånvaro utjämnar vi i första hand mellan mätplatserna inom distriktet. Vid en högre sjukfrånvaro sker utjämningen inom interna samarbetsområden och nästa steg är att vi kan utjämna inom hela landet. Även våra kvalitetsledare och kvalitetstekniker kan bli aktuella för mätningen. Att förändra mätmetoderna är först aktuellt i senare skede. VML gäller oavsett.
  • Vi begränsar tillgången till mätstationerna för personer som inte tillhör Biometria.
  • Inom drift och förvaltning av VIOL 2 placerar vi delar av personalstyrkan att arbeta från hemmet för att säkerställa att vi kan hålla igång driften.
  • Utvecklingen av VIOL 3 fortlöper enligt plan.
  • Inom Användarstöd blir ungefär hälften av medarbetarna placerade i hemmet.
  • Inom VO Mätningskvalitet (kontrollorganisationen) och Fältverksamheten (skördarrevisorer) bedriver medarbetarna i hög grad sitt arbete utomhus med få kontaktytor.
  • Större möten och utbildningar ställs in.
  • Biometria har inga besöks- eller mötesrestriktioner, men vi uppmuntrar till digitala möten och följer våra kunders restriktioner för möten, resor och besök.

Vi uppmanar samtliga medarbetare att vara mycket noggranna med sin handhygien och inte kommer till sin arbetsplats vid misstanke om smitta eller om det finns symtom på detta.

För frågor vänligen kontakta din kontaktperson vid Biometria, Ulrika Sten (kommunikationschef) eller Peter Eklund (VD). Du hittar oss på fornamn.efternamn@biometria.se