Skogligt datalabb har publicerat 2021 års rapport

Läs mer om Skogligt datalabb och ta del av rapporten.

Biometrias branschgemensamma datalabb har tagit fram rapporten i samarbete med Mittuniversitetet, Skogforsk och Forbis AB.