Stadgar

Stadgar för Biometria ek för (Antagna 2019-02-01)