Rådgivning hållbarhetslagen och RED II

Med hjälp av Biometrias system VIOL, går det att säkerställa många av kraven i Hållbarhetslagen, samt göra det på ett kostnadseffektivt sätt vilket är applicerbart i både stora och små företag.

Som en central aktör inom biobränslebranschen erbjuder Biometria rådgivning gällande utformning av kontrollsystem för att klara kraven för ett Hållbarhetsbesked som utfärdas av Energimyndigheten.

Vi stöttar våra kunder i att utforma ett kontrollsystem som säkerställer att de fasta biobränslena som hanteras är hållbara.

Tjänstens innehåll

De områden som kan tas upp:

  • Riskbedömning
  • Utformning Kontrollsystem
  • Hållbart skogsbruk
  • Spårbarhet
  • Massbalans
  • Växthusgasreduktion
  • Intern/extern kontroll

Ovanstående innehåll detaljplaneras i samråd med beställare.

Kontakt

För mer information kontakta Pernilla Jansson, Kvalitetstekniker med inriktning hållbarhetsutveckling.

E-post: pernilla.jansson@biometria.se

Telefon: 010-228 54 51