Vid Biometrias årsstämma den 18 maj valdes tre nya ledamöter in i styrelsen. Mats Sandgren omvaldes som ordförande.

Biometrias styrelse består av ordförande samt tolv ledamöter med suppleanter.

Nya ordinarie ledamöter är:
Hannele Arvonen, VD Sveaskog
Fredrik Munter, VD Mellanskog
Thomas Magnusson, Affärsområdescontroller Södra Skog

− Med valen av de nya ledamöterna har vi en fortsatt bra styrelse med bred kompetens och erfarenhet. Vi har viktiga uppgifter framför oss som kommer att kräva styrelsens fulla engagemang. VIOL 3 har fått fart och rullar på bra, planerna som gäller ska hållas. Vi fortsätter också arbetet med att få Biometria att bli ett företag med gemensam kultur, säger Mats Sandgren, ordförande.

Biometria är nu inne på verksamhetsår två efter att de tidigare virkesmätningsföreningarna fusionerats och verksamhet övertagits från SDC. VD är Peter Eklund.

Biometrias styrelse 2020-2021
Mats Sandgren, ordförande
Hannele Arvonen
Jörgen Bendz
Mats Boström
Olof Hansson
Martin Holmgren
Thomas Magnusson
Fredrik Munter
Per-Arne Nordholts
Calle Nordqvist
Magnus Norrby
Lena Nyberg
Jonas Torstensson

Ordinarie ledamöter som avgått är Sture Karlsson, Per-Olof Wedin och Jim Salvin.

Läs mer om Biometrias styrelse