Mottagningskontroll utförd av chaufför vid fjärrmätning

- ett led i att effektivisera logistiken vid mätning

Mottagningskontroll som utförs av chaufför vid fjärrmätning är ett led i att effektivisera logistikprocessen och minska stilleståndstiden vid industri och terminal. Det är också ett sätt att öka mätningsproduktiviteten vid fjärrmätningscentralerna genom att de kan mäta mer och kontrollera mindre.

Utbildningen genomförs som e-utbildning.

Varje kapitel innehåller faktadelar och beskrivande vägledning och bilder. Kapitlen avslutas med frågor. I slutet av utbildningen finns ett slutprov med 15 frågor i vilket 80% av frågorna behöver vara rätt besvarade för att nå genomförd utbildning. Utbildningen kan repeteras flera gånger. Efter slutförd utbildning kan ett utbildningsintyg laddas ned.

Pris:
350 sek/deltagare

Målgrupp:

Chaufförer av virkesbilar som ska vara behöriga att godkänna bilder som skickas till bildmätningscentral för fjärrmätning.

Förkunskapskrav:

Viss erfarenhet av att leverera virke till mottagningsplats för fjärrmätning.

Utbildningens mål

Att du känner till hur du med hjälp av tabeller kan avgöra om en leverans är leveransgill i avsett massavedssortiment.

Att självständigt kunna utföra en godkänd mottagningskontroll.

Att du känner till tillvägagångssättet om det uppstår problem med mottagningskontrollen.

Innehåll

 • Mottagningskontroll
  • Mottagningskontroll som utförs av chaufför
 • Lastning
  • Att säkerställa vid lastning
 • Sortiment
  • Grundkrav
  • Sågtimmer
  • Massaved
 • Massavedssortiment enligt de nationella bestämmelserna
  • De vanligaste sortimenten inom massaved
 • Specialsortiment enligt de nationella bestämmelserna
  • De vanligaste specialsortimenten
 • Registrering
  • Checklista för mottagningskontroll
  • Att säkerställa vid registrering i förarterminalen

Anmälan

Anmälan av deltagare till utbildningen görs av transportföretag eller befraktarföretag genom att välja knappen Anmälan.

Utbildningen faktureras efter registrerad anmälan och skickas till angivet företag i anmälan.

Registrering av behöriga chaufförer efter genomförd utbildning

Efter att du som chaufför har genomfört utbildningen Mottagningskontroll betraktas du som behörig för att få genomföra mottagningskontroll vid fjärrmätning.

För att du skall få behörigheten i våra system så krävs registrering av följande uppgifter:

 • Transportföretag
 • Transportörsnummer

Du registrerar dessa uppgifter genom att slutföra återkoppling efter slutprovet. Då får du en länk. Denna länk hänvisar till en webbsida för registrering av ovanstående uppgifter. Se till att registrera samtliga kombinationer och skicka in. Biometria registrerar sedan uppgifterna i mätsystemen inom 2 arbetsdagar. Skulle du av någon orsak inte kunna fylla i alla uppgifter direkt efter kursen så kommer du få ett mejl två dagar efter slutförd utbildning med samma länk. Registreringen kan utföras när som helst.