Kvalitetsbestämning av massaved

- ett modernt sätt att mäta massaved

Utbildningen beskriver tillvägagångsättet vid mätning av massaved med hjälp av prima/sekunda klassning. 

Utbildningen genomförs som e-utbildning. 

Varje kapitel innehåller faktadelar och beskrivande vägledning och bilder. Kapitlen avslutas med frågor och övningar. I slutet av utbildningen finns ett slutprov i vilket 80% av frågorna behöver vara rätt besvarade för att nå genomförd utbildning. Utbildningen kan repeteras flera gånger. Efter slutförd utbildning kan ett utbildningsintyg laddas ned. 

Pris:

350 sek/deltagare 

Målgrupp: 

  • Köpare, säljare, avverkningslag och transportörer mfl som berörs av kvalitetsbestämning av massaved. 

Förkunskapskrav 

  • Inga förkunskaper krävs men viss branschvana är att föredra 

Utbildningens innehåll och mål 

Efter kursen ska du känna till: 

  • Fördelarna med prima /sekunda klassning. 
  • Vilka dimensionskrav som ställs på en leveransgill stock i massaved. 
  • Vilka de vanligaste orsakerna är som medför att stocken ej är leveransgill. 
  • De vanligaste sortimenten i massaved. 
  • Gränserna mellan prima och sekunda i de olika sortimenten 
  • Vad som medför mätningsvägran eller nedklassning till utskott. 
  • Orsakskoder till varför en trave har blivit nedklassad från prima. 

För mer information

 

Utbildningen faktureras efter registrerad anmälan och skickas till angivet företag i anmälan.