VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema

Kundtestmiljön AT1 stängd mellan 15:00 den 28/9 och 17:00 den 29/9 Läs mer

Starttid 2023-09-28 kl. 15:00 Sluttid 2023-09-29 kl. 17:00

Kvalitetsbestämning av massaved

Mätning av massaved med hjälp av prima/sekunda klassning

I utbildningen får du lära dig hur prima/sekundaklassning av massaved går till, de vanligaste orsakerna till att virket inte är leveransgillt och när virket blir mätningsvägrat eller klassat som utskott.

Upplägg

Utbildningen erbjuds som en e-utbildning som varvar teori med övningar och frågor samt avslutas med ett digitalt slutprov. När du har klarat slutprovet tilldelas du ett utbildningsintyg. 

Pris

400 sek/deltagare 

Målgrupper 

 • Köpare, säljare, avverkningslag och transportörer m.fl. som berörs av kvalitetsbestämning av massaved. 

Utbildningens mål

Efter utbildningen kommer du känna till: 

 • fördelarna med prima/sekundaklassning
 • vilka dimensionskrav som ställs på en leveransgill stock i massaved
 • vilka de vanligaste orsakerna är som medför att stocken ej är leveransgill
 • de vanligaste sortimenten i massaved 
 • gränserna mellan prima och sekunda i de olika sortimenten 
 • vad som medför mätningsvägran eller nedklassning till utskott 
 • orsakskoder till varför en trave har blivit nedklassad från prima

Utbildningens innehåll 

 • Kvalitetsbestämning av massaved
 • Kvalitetskrav på enskild stock 
 • Kvalitetsklassning av trave som prima eller sekunda
 • Mätbesked och orsak till nedklassning
 • Att tänka på vid leverans av massaved som kvalitets bestäms med prima/sekunda

Anmälan och betalning

Skicka in en anmälan till e-utbildningen. Efter anmälan får deltagaren/deltagarna ett välkomstmejl med en länk till utbildningen. 

Utbildningen faktureras direkt vid anmälan.