Skäppmätning och torrhaltsprovtagning (e-utbildning)

– Grunderna i hur skäppmätning och torrhaltsprovtagning används för att bestämma volym, torrhalt och energiinnehåll för sönderdelat material som t. ex. flis, spån och bark. 

Utbildningen beskriver tillvägagångssättet för både skäppmätning och torrhaltsprovtagning. 

Denna utbildning genomförs som en e-utbildning. 

E-utbildningen innehåller kapitel med faktadelar och beskrivande vägledning och bilder. I kapitlen varvas text med frågor och övningar. I slutet av utbildningen finns ett slutprov i vilket 80 % av frågorna behöver vara rätt besvarade för att nå genomförd utbildning. Efter slutförd utbildning kan ett utbildningsintyg laddas ned. E-utbildningen kan repeteras flera gånger.

Pris

500 sek/deltagare

Omfattning

E-utbildning 

Målgrupp

 • Chaufförer, entreprenörer, elev på skogsbruksskola

Förkunskapskrav

 • Inga formella förkunskaper krävs men viss branschvana är att föredra

Utbildningens mål

E-utbildningen ger en teoretisk förståelse för mätmetoderna. 
För personer som ska genomföra mätningar i praktiken, rekommenderar vi motsvarande utbildning med praktisk fältdag. 

Innehåll

 • Grundkrav vid skäppmätning
 • Arbetsmoment vid skäppmätning
 • Mätning av skäppa
 • Volymberäkning på skäppa
 • Grundkrav vid torrhaltsprovtagning
 • Arbetsmoment vid torrhaltsprovtagning
 • Provtagning på material i skäppa
 • Provtagningsutrustning och provstorlek
 • Provtagning vid samlast

Utbildningen faktureras efter registrerad anmälan och skickas till angivet företag i anmälan.