Skäppmätning och torrhaltsprovtagning med praktisk fältdag

– Grunderna i hur skäppmätning och torrhaltsprovtagning används för att bestämma volym, torrhalt och energiinnehåll för sönderdelat material som t. ex. flis, spån och bark. 

Utbildningen beskriver tillvägagångssättet för både skäppmätning och torrhaltsprovtagning. 

Denna utbildning genomförs med en inledande e-utbildning som kompletteras med en lärarledd fältdag. Fältdagen förläggs på en plats som vi kommer överens om där deltagarna själva får prova på att utföra de praktiska momenten.

E-utbildningen innehåller kapitel med faktadelar och beskrivande vägledning och bilder. I kapitlen varvas text med frågor och övningar. I slutet av e-utbildningen finns ett slutprov i vilket 80 % av frågorna behöver vara rätt besvarade för att nå genomförd utbildning. E-utbildningen kan repeteras flera gånger. Efter slutförd e-utbildning och närvaro på fältdagen kan ett utbildningsintyg laddas ned.

Pris

3 100 sek/deltagare

Omfattning

E-utbildning + ca en halv dag lärarledd utbildning.

Målgrupp

 • Chaufförer, entreprenörer, elev på skogsbruksskola

Förkunskapskrav

 • Inga formella förkunskaper krävs men viss branschvana är att föredra

Utbildningens mål

Utbildningen ger en god teoretisk förståelse för mätmetoderna samt praktisk kompetens för personer som självständigt ska genomföra egna mätningar.

Innehåll

 • Grundkrav vid skäppmätning
 • Arbetsmoment vid skäppmätning
 • Mätning av skäppa
 • Volymberäkning på skäppa
 • Grundkrav vid torrhaltsprovtagning
 • Arbetsmoment vid torrhaltsprovtagning
 • Provtagning på material i skäppa
 • Provtagningsutrustning och provstorlek
 • Provtagning vid samlast
 • Praktisk fältdag

Intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan till utbildningen. En utbildningsansvarig kommer att kontakta dig för att boka plats och datum för fältdagen.