Travmätning av rundvirke (e-utbildning)

– Grunderna i hur travmätning används för att bestämma volymen av rundvirke i en virkestrave

Utbildningen beskriver tillvägagångsättet vid travmätning av rundvirke.

Denna utbildning genomförs via en e-utbildning. 

E-utbildningen innehåller kapitel med faktadelar och beskrivande vägledning och bilder. Kapitlen avslutas med frågor och övningar. I slutet av utbildningen finns ett slutprov i vilket 80% av frågorna behöver vara rätt besvarade för att nå genomförd utbildning. Efter slutförd utbildning kan ett utbildningsintyg laddas ned. E-utbildningen kan repeteras flera gånger.

Pris

500 sek/deltagare

Omfattning

E-utbildning 

Målgrupp

 • Chaufförer, entreprenörer, elev på skogsbruksskola

Förkunskapskrav

 • Inga/ Inga förkunskaper krävs men viss branschvana är att föredra

Utbildningens mål

E-utbildningen ger en teoretisk förståelse för travmätning där deltagaren inte ska utföra de praktiska momenten. 

Innehåll

 • Inledning och grundkrav
  • Grundkrav för travmätning
 • Virkesmätningslagen
  • Vad är virkesmätningslagen?
  • Mätande företag
 • Bestämning av en traves mått
  • Utrustning för travmätning
  • Mäta en trave: bankbredd, höjd, vedlängd
  • Mäta delad trave på fordon
 • Traves vedvolymprocent
  • Egenskaper som påverkar vedvolymprocenten
  • Hjälptabell vid visuell bedömning
 • Kontroll av travmätning
 • Förenklad hjälptabell för vedvolymprocent

 

Utbildningen faktureras efter registrerad anmälan och skickas till angivet företag i anmälan.