Håll måttet (e-utbildning)

- en e-utbildning om grunderna i hur du får en bra mätning i skördaren

Att göra rätt från början skapar värden i hela produktionskedjan! Du som skördarförare gör ett viktigt arbete genom att klava och mäta kontrollstammar vilket bidrar till hög kvalitet och därigenom ett högre värde på den avverkade skogen.

Utbildningen genomförs som e-utbildning. 

Varje kapitel innehåller faktadelar och beskrivande vägledning och bilder. Kapitlen avslutas med frågor och övningar. I slutet av utbildningen finns ett slutprov i vilket 80% av frågorna behöver vara rätt besvarade för att nå genomförd utbildning. Utbildningen kan repeteras flera gånger. Efter slutförd utbildning kan ett utbildningsintyg laddas ned. 

Pris:

450 sek/deltagare 

Målgrupp: 

 • Skördarförare, entreprenörer, elev på skogsbruksskola 

Förkunskapskrav: 

 • Viss erfarenhet i avverkning med skördare 

Utbildningens mål 

Att du känner till grunderna kring hur skördarens mätning fungerar och hur du genom klavning, kontrollmätning och kalibrering når en bra mätnoggrannhet. 

Att du känner till vad som kan påverka mätningen och vilka inställningar som behöver ses över. 

Innehåll 

 • Mätning av längd och diameter i skördare 
  • Att göra rätt från början skapar värden i hela produktionskedjan 
  • Data från en kvalitetssäkrad skördare 
  • Så fungerar skördarens mätsystem 
  • Vad påverkar skördarens mätning?
 • Maskininställningar 
  • Bättre mätning med bra inställningar 
 • Hur bra mäter skördaren? 
  • Skördarens mätning i förhållande till kontrollmätning
 • Manuell kontrollmätning 
  • Uppföljning av skördarens mätning 
  • Så kontrollmäter du stammens längd 
  • Så kontrollmäter du stammens diameter 
 • Kontroll av mätutrustning 
  • Kontroll av mätdon 
  • Kontroll av handredskap 
 • Felsökning 
  • Åtgärda fel efter kontrollmätning 
  • Så påverkas mätresultatet 
 • Kalibrering av skördarens mätsystem 
  • Åtgärd av mätresultat vid systematiska fel
  • Val av stammar för kalibrering

 Utbildningen faktureras efter registrerad anmälan och skickas till angivet företag i anmälan.

Anmälan

Anmäl dig genom att klicka på knappen "Anmälan" nedan.