Valberedning

Köpargruppen

Ordinarie ledamöter

Jonas Mårtensson (SCA)

Carl Hellström (Sågverken Mellansverige)

Suppleant

Claes Andersson (JGA)

Säljargruppen

Sture Karlsson (tidigare Mellanskog)

Eva Färnstrand (Sveaskog)