Den 1 februari 2021 tillträder Ingela Ekebro som VD för Biometria. Peter Eklund leder fortsatt Biometria som VD till 2021-01-31 och medverkar därefter i övergången. Ingela Ekebro kommer närmast från befattningen som Senior Projekt Advisor hos SCA och har bl a som projektledare drivit utbyggnaden av massafabriken i Östrand.

För ytterligare information:

Mats Sandgren, ordförande Biometria, 070-684 96 30

Ingela Ekebro

Ingela Ekebro