Grundprinciper, mål och vision VIOL 3

9 grundprinciper för VIOL 3

  • Unikt identifierade affärspartner
  • Väldefinierade sortimentsspecifikationer
  • Väldefinierade mätningstjänster
  • Självständiga affärsobjekt
  • Skilj på affär och logistik
  • Proaktiv styrning av mätning och redovisning
  • Transparenta prisvillkor
  • Ändamålsenliga branschbegrepp
  • Beslutsstöd för användare

Syfte med VIOL 3:

Förenkla, förtydliga och förbättra