Omläggning VIOL 3

På den här sidan kommer vi att samla all information som du som kund behöver veta gällande övergången från VIOL 2 till VIOL 3, sidan kommer att gradvis byggas på med mer information enligt nedan kommunikationsplan för Omläggning.

Del 1: Omläggning från VIOL 2 till VIOL 3

I den första delen vill vi ge en första övergripande bild av vad som kommer hända i samband med Go Live av VIOL 3 och övergången från dagens VIOL 2.

Informationen i nedan dokument syftar till att uppmärksamma dig som kund om vad du behöver veta, ta ställning till och ansvar för inför övergången från VIOL 2 och VIOL 3, och kommunikation kommer ske löpande fram till samt efter Go Live, till dess att VIOL 2 stängs.

Bilaga Del 1: Omläggning från VIOL 2 till VIOL 3

Detta dokument ovan är alltså del 1 i kommunikationen gällande omläggningen, i februari 2024 kommer del 2, med mer detaljer kring din verksamhetsplanering inför Omläggning till VIOL 3.