Ny rutin för begärda kontroller

Den 1 januari 2019 startade Virkesmätningskontroll VMK ek. förening (VMK) sin verksamhet.
Detta skedde samtidigt som Biometria ek. förening startade sin verksamhet.

Läs mer  om VMKs verksamhet på hemsidan

www.virkesmatningskontroll.se

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat. VMK handhar också begärda kontroller. Som stöd för arbetet finns VMK-nämnden, vilken är beslutsinstans inom VMK.

Begärda kontroller skickas direkt till VMK

Begärda kontroller ska numera skickas direkt till VMK på avsedd blankett.

Blanketten fylls i och skickas till info@virkesmatningskontroll.se

Läs mer om Begärda kontroller och hämta blankett