Biometria har börjat använda AI (Artificiell Intelligens) som en del av mätningsprocessen av skogsråvara. Lösningen, som är utvecklad tillsammans med Forefront Consulting i samarbete med Microsoft, mäter virkestravar i bilder. Det är ett första steg mot helautomatisk mätning vid Biometrias fjärrmätningsanläggningar.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

AI-lösning som automatiskt ritar in travens höjd och vedens medellängd.